مدیر مسئول
صادق زيني لشكاجاني
آدرس
قم، 20 متري شهيد كريمي، بيست متري زاد، ك 40 ، پ 726
خلاصه کتاب
رسول خدا فرمودند: «سرآغاز نامه ي عمل مومن، دوست داشتن علي بن ابي طالب عليه السلام است». سبوطي (عالم اهل سنت) از جابربن عبدالله انصاري روايت كرده كه پيامبر صلي الله عليه و آله در تفسير آيه ي (انّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريّه) به اميرمومنان علي عليه السلام اشاره كردند و فرمودند: او[علي عليه السلام] و شيعيانش در روز قيامت رستگار خواهند بود. از احاديث و روايات بسياري معلوم مي¬گردد كه اولين بار رسول خدا صلي الله عليه و آله نام شيعه را بر پيروان امير المومنين علي عليه السلام اطلاق نموده است. كتاب حاضر ترجمه ي« فضايل الشيعه و صفات الشيعه» شيخ صدوق(ره) يكي از كتب منبع و متعبر شيعي است كه براي شناساندن چهره ي واقعي شيعه و صفات وي به نگارش درآمده است. مطالعه¬ي اين اثر مي تواند در كردار و گفتار و رفتار شيعيان واقعي مفيد بوده و موجب تقويت ايمان ايشان گردد.
فهرست
مقدمه و سخن ناشر
آشنايي اجمالي با مؤلف
بخش‌ اوّل: فضايل شيعه
1- سعادت دنيا و آخرت در دوستي علي (عليه السلام)
2- دوستي اهل بيت سلام الله عليهم و نجات از مهالك
3- محبت اهل بيت سلام الله عليهم و مصونيّت از لغزش
4-دوستي علي (عليه السلام) و نجات بر پُل صراط
5- فرجام دوستي و دشمني علي (عليه السلام)
6- چهار سؤال مهم در قيامت
7- مخلوقات والامقام
8- اوج فضايل شيعه
9- اوج فضايل شيعه
10- دوستي علي (عليه السلام) كيميا است
11-منبرهاي از نور
12- تا پيشوايت چه كسي باشد؟!
13- سرنوشت محبّين اهلبيت عليهم السلام
14- شيعيان در پناه خدا
15- رفتار خداوند با شيعيان
16- گواهان مردم
17- دوستان علي (عليه السلام) از زبان رسول خدا (صلي الله عليه و آله )
18- ويژگي‌ دوستان اهلبيت عليهم السلام
19- نجات دوستان اهلبيت عليهم‌السّلام
20- پيروان اميرالمومنين (عليه السلام) اين گونه‌اند
21-مؤمن به نور خدايي نگاه مي‌كند
22- تفسير ثُم اهْتَدَي
23- عبادت در تمام حالات
24-مؤمن از جان دادن نگراني ندارد
25- شيعه بر منبرهاي از نور
26- غبطه‌ي پيامبران و ملائك به حال شيعه
27- سفارش رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به مردم بر اهلبيت سلام الله عليهم
29- حسنه و سيّئه كدام است؟
30- انجام وظائف در امر ولايت
31-ويژگي‌ اهل ايمان
32- تفاوت مؤمن با كافر
33- برادران ملائكه
34- مؤمن هر كجا باشد بهشت است
35- نماز مؤمن و حلقه‌ي حور العين
36- پاداش مؤمن در بهشت
37- كسي قادر به توصيف مؤمن نيست
38- ديگران به حساب نمي‌آيند
39- حسنات بدون عمل!!
40- حلال خورها و حرام‌خورها
41- دوستان اهل بيت (سلام الله عليهم) برگزيدگان خدايند
42- حشر ما با كيست؟
43- يك نفر هم به جهنّم نمي رود‌!!
44- پادشاهي بزرگ
45- شفاعت براي مؤمن گنه‌كار
بخش دوّم: صفات شيعه
1- شيعيان پرهيزگارند و كوشا
2- روش شيعيان
3- هشدار!!
4- چنين كسي شيعه نيست
5- چه قدر با ارزش‌اند؟!
6- ثواب گفتن «لا اله الا الله»
7- معناي اخلاص به «لا اله الا الله»
اخطار پيامبر (صلي الله عليه و آله)
9- تأثير همنشيني
10- فرجام رابطه با مخالفان
11- عواقب دوستي با دشمنان خدا
12- پيروان علي (عليه السلام) اين گونه‌اند
13- هر كس نمي‌تواند ادّعا كند شيعه است
14- آميخته شدن حقّ و باطل
15- دشمن خدا
16- شكّاك كيست؟
17- ناصبي را بشناسيد
18- پيروان علي (عليه السلام)
19- شيعيان علي (عليه السلام)
20- سيماي شيعه
21- پيروان جعفر (عليه السلام)
22- مدّعيان محبّت بهوش باشند!!
23- رفتار پيروان علي (عليه السلام)
24- ظاهر پيروان علي (عليه السلام)
25-سلوك و رفتار پيرو علي (عليه السلام)
26- كم، ولي با معرفت
27- شيريني ايمان
28-معرفت ملاك برتري است
29- پرده برداري از نهاد دشمن
30- پاكي نژاد شيعيان
31- عزّت مؤمن
32- شيعه اين است
33- نشان شيعه
34- توصيف امام صادق (عليه السلام) از شيعيان
35- توصيف پرهيزگاران (خطبه امام )
36- مؤمن و تعادل روحي
37-فريب مخور
38- حفظ اسرار
39- مردم را با ما مهربان كنيد
40- سرگرمي شيعيان
41- شش صفت مؤمن
42- مؤمن را بهتر بشناسيد
43- چرا مؤمن را مؤمن مي‌نامند؟
44- علامتي ديگر از مؤمن
45- زشتي درخواست
46- دور بودن شيعيان از پيسي
47- مؤمن از آهن سخت‌تر است
48- خلقت مؤمنين
49- بهار مؤمن
50- فرجام مؤمن
51- سخن مؤمن
52- رفتار مؤمن
53-ايمان بر پايه‌ي امانت
54-صفات مؤمن
55- نشانه‌ي ديگر مؤمن
56- هيبت و عظمت مؤمن
57- نور مؤمن
58- ياري خداوند به مؤمن
59- دوري از صفات نكوهيده
60- اطمينان مؤمن
61- چه كسي مؤمن است
62- فرشته‌اي اعمال و چگونگي آگاهيشان
63-ياران اميرالمؤمنين (عليه السلام)
64- بهترين بندگان
65- طعم ايمان
66- نشانه‌هاي اهل دين
67-مكارم اخلاق پيامبر صلّي الله عليه و آله
68- حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) دوست حقيقي امامان
69- اين‌ها شيعه نيستند!
70- تكذيب پيامبر! صلي الله عليه و آله
71 مؤمن حقيقي
فهرست
مقدمه و سخن ناشر
آشنايي اجمالي با مؤلف
بخش‌ اوّل: فضايل شيعه
1- سعادت دنيا و آخرت در دوستي علي (عليه السلام)
2- دوستي اهل بيت سلام الله عليهم و نجات از مهالك
3- محبت اهل بيت سلام الله عليهم و مصونيّت از لغزش
4-دوستي علي (عليه السلام) و نجات بر پُل صراط
5- فرجام دوستي و دشمني علي (عليه السلام)
6- چهار سؤال مهم در قيامت
7- مخلوقات والامقام
8- اوج فضايل شيعه
9- اوج فضايل شيعه
10- دوستي علي (عليه السلام) كيميا است
11-منبرهاي از نور
12- تا پيشوايت چه كسي باشد؟!
13- سرنوشت محبّين اهلبيت عليهم السلام
14- شيعيان در پناه خدا
15- رفتار خداوند با شيعيان
16- گواهان مردم
17- دوستان علي (عليه السلام) از زبان رسول خدا (صلي الله عليه و آله )
18- ويژگي‌ دوستان اهلبيت عليهم السلام
19- نجات دوستان اهلبيت عليهم‌السّلام
20- پيروان اميرالمومنين (عليه السلام) اين گونه‌اند
21-مؤمن به نور خدايي نگاه مي‌كند
22- تفسير ثُم اهْتَدَي
23- عبادت در تمام حالات
24-مؤمن از جان دادن نگراني ندارد
25- شيعه بر منبرهاي از نور
26- غبطه‌ي پيامبران و ملائك به حال شيعه
27- سفارش رسول خدا (صلي الله عليه و آله) به مردم بر اهلبيت سلام الله عليهم
29- حسنه و سيّئه كدام است؟
30- انجام وظائف در امر ولايت
31-ويژگي‌ اهل ايمان
32- تفاوت مؤمن با كافر
33- برادران ملائكه
34- مؤمن هر كجا باشد بهشت است
35- نماز مؤمن و حلقه‌ي حور العين
36- پاداش مؤمن در بهشت
37- كسي قادر به توصيف مؤمن نيست
38- ديگران به حساب نمي‌آيند
39- حسنات بدون عمل!!
40- حلال خورها و حرام‌خورها
41- دوستان اهل بيت (سلام الله عليهم) برگزيدگان خدايند
42- حشر ما با كيست؟
43- يك نفر هم به جهنّم نمي رود‌!!
44- پادشاهي بزرگ
45- شفاعت براي مؤمن گنه‌كار
بخش دوّم: صفات شيعه
1- شيعيان پرهيزگارند و كوشا
2- روش شيعيان
3- هشدار!!
4- چنين كسي شيعه نيست
5- چه قدر با ارزش‌اند؟!
6- ثواب گفتن «لا اله الا الله»
7- معناي اخلاص به «لا اله الا الله»
اخطار پيامبر (صلي الله عليه و آله)
9- تأثير همنشيني
10- فرجام رابطه با مخالفان
11- عواقب دوستي با دشمنان خدا
12- پيروان علي (عليه السلام) اين گونه‌اند
13- هر كس نمي‌تواند ادّعا كند شيعه است
14- آميخته شدن حقّ و باطل
15- دشمن خدا
16- شكّاك كيست؟
17- ناصبي را بشناسيد
18- پيروان علي (عليه السلام)
19- شيعيان علي (عليه السلام)
20- سيماي شيعه
21- پيروان جعفر (عليه السلام)
22- مدّعيان محبّت بهوش باشند!!
23- رفتار پيروان علي (عليه السلام)
24- ظاهر پيروان علي (عليه السلام)
25-سلوك و رفتار پيرو علي (عليه السلام)
26- كم، ولي با معرفت
27- شيريني ايمان
28-معرفت ملاك برتري است
29- پرده برداري از نهاد دشمن
30- پاكي نژاد شيعيان
31- عزّت مؤمن
32- شيعه اين است
33- نشان شيعه
34- توصيف امام صادق (عليه السلام) از شيعيان
35- توصيف پرهيزگاران (خطبه امام )
36- مؤمن و تعادل روحي
37-فريب مخور
38- حفظ اسرار
39- مردم را با ما مهربان كنيد
40- سرگرمي شيعيان
41- شش صفت مؤمن
42- مؤمن را بهتر بشناسيد
43- چرا مؤمن را مؤمن مي‌نامند؟
44- علامتي ديگر از مؤمن
45- زشتي درخواست
46- دور بودن شيعيان از پيسي
47- مؤمن از آهن سخت‌تر است
48- خلقت مؤمنين
49- بهار مؤمن
50- فرجام مؤمن
51- سخن مؤمن
52- رفتار مؤمن
53-ايمان بر پايه‌ي امانت
54-صفات مؤمن
55- نشانه‌ي ديگر مؤمن
56- هيبت و عظمت مؤمن
57- نور مؤمن
58- ياري خداوند به مؤمن
59- دوري از صفات نكوهيده
60- اطمينان مؤمن
61- چه كسي مؤمن است
62- فرشته‌اي اعمال و چگونگي آگاهيشان
63-ياران اميرالمؤمنين (عليه السلام)
64- بهترين بندگان
65- طعم ايمان
66- نشانه‌هاي اهل دين
67-مكارم اخلاق پيامبر صلّي الله عليه و آله
68- حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) دوست حقيقي امامان
69- اين‌ها شيعه نيستند!
70- تكذيب پيامبر! صلي الله عليه و آله
71 مؤمن حقيقي
فهرست

بر منبرهايي از نور ترجمه فضائل و صفات شيعه

  • نویسنده : شيخ صدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه قمي
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ثامن الحجج (ع)
  • تیراژ 5000 نسخه
  • شابک 978-964-90927-3-7
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست