مدیر مسئول
صادق زيني لشكاجاني
آدرس
قم، 20 متري شهيد كريمي، بيست متري زاد، ك 40 ، پ 726
خلاصه کتاب
در روايتي از امام صادق عليه السلام وارد شده كه فرمودند: «هر كسي كه قبر شريف امام حسين عليه السلام را با معرفت زيارت كند، خداوند ثواب هزار حج مقبول و نيز هزار عمره ي مقبوله را در نامه ي اعمالش ثبت مي نمايد و تمام گناهانش بخشوده مي گردد». و خود سيدالشهدا عليه السلام فرمودند: « من كشته اشك هستم. هيچ مومني نيست كه مرا ياد كند؛ مگر آنكه در مصيبت من اشك بريزد.» كتاب حاضر كه در سه بخش با عناوين: درسي از مكتب امام حسين عليه السلام ، داستان هاي شنيدني و جذاب، اشعار مربوط به امام حسين عليه السلام كوشيده است گوشه اي از الطاف بيكران و حسنات و فضايل بيشمار سيدالشهدا عليه السلام ‌را به تصوير كشيده است.
فهرست
بخش اول: درسي از مكتب امام حسين (عليه السلام)
درس اول: گريه بر امام حسين (عليه السلام)
درس دوم: صله رحم
درس سوم: زيارات امام حسين (عليه السلام)
درس چهارم: برخورد در مقابل حوادث ظاهراً تلخ
درس پنجم: مؤمنان واقعي
درس ششم: رضايت پروردگار
درس هفتم: گره كشائي از مؤمن
درس هشتم: محبت اهل بيت (عليه السلام)
درس نهم: شيعه از ديدگاه امام حسين (عليه السلام)
درس دهم: اقسام جهاد
بخش دوم: داستانهاي شنيدني و جذاب
در مورد امام حسين (عليه السلام)
داستان اول: داستان سليمان اعمش
داستان دوم: غبار زائر اهل بيت عليهم‌السلام
داستان سوم: مرا به حسن و حسين (عليه السلام) ببخش
داستان چهارم: مرد اصفهاني و يك چوب كبريت
داستان پنجم: شيخ عباس قمي (ره)
داستان ششم: آمدن امام حسين (عليه السلام) از مسجد و خواندن آيات بر مادرش و بوسيدن لبهاي حسين (عليه السلام) توسط پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)
داستان هفتم: گريه امام حسين (عليه السلام)
داستان هشتم: خط نوشتن امام حسن و حسين (عليه السلام)
داستان نهم: زن آهنگر و زيارت عاشورا
داستان دهم: داستان جوان شيرواني
داستان يازدهم: بچّه‌ آهو و بي‌طاقتي ملائكه
داستان دوازدهم: عيد و لباس بهشتي
داستان سيزدهم: جدا شدن دست مرد از زن در كنار كعبة الهي
داستان چهاردهم: كهيعص
داستان پانزدهم: كريم‌ترين مردم
داستان شانزدهم: ايثار در سخت‌ترين شرايط
داستان هفدهم: آيت الله حاج ميرزا علي آقا شيرازي و امام حسين (عليه السلام)
داستان هجدهم: مكاشفه آيت الله آشتياني
داستان نوزدهم: حرم من از آنِ زائرين است
داستان بيستم: سرانجام غلام شيفته و عاشق
بخش سوم: اشعار مربوط با امام حسين (عليه السلام)
زبانحال حضرت زينب با برادر عزيزش
اشعار شب عاشورا (از مرحوم كمپاني)
حسين از ما چه مي‌خواهد؟

دستگيره هاي حسيني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست