مدیر مسئول
صادق زيني لشكاجاني
آدرس
قم، 20 متري شهيد كريمي، بيست متري زاد، ك 40 ، پ 726
خلاصه کتاب
در فرازي از كلام اميرمومنان عليه السلام وارد شده است كه فرمودند: «اي فرزند آدم! تو خود وصي خود باش و عمل كن در ثروتت؛ آنچنان كه دوست داري ديگران بعد از تو انجام دهند». مرگ، امري است كه هيچ مخلوق خدا را مضّري از آن بوده و همه طعم آن را خواهند چشيد، حال برخي آن را خوش و گوارا مي دانند و برخي سخت و هولناك، و اين به حسب اعمال نيك و بد افراد است. نوشتارحاضر متن وصيت نامه ي شرعي است كه اهم مسايل را جهت يادآوري بيان نموده و آنچه بايد به آن اضافه شود را توصيه نموده است طبق روايات بايد به نوشتن وصيت نامه اهتمام وتوجه ويژه اي داشت.

وصيت نامه شرعي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست