مدیر مسئول
محمد هادي اشرفي
آدرس
نيروگاه – ميدان توحيد- پاساژ علي بن موسي الرضا(ع)- طبقه3- پ318
خلاصه کتاب
درباره شيوه تدوين مقاله، پايان نامه، صورت جلسه ، سند، نامه اداري و ... براي دانشجويان ابهام هاي زيادي وجود دارد و كسب آگاهي درباره اين امور نيز ضروري است. كتاب حاضر به طور مختصر به بيان قالب نوشتاري در مكاتبه هاي اداري مي پردازد. همچنين نامه هاي حقوقي، حقيقي، تشكرنامه ها، تسليت نامه ها و سندها صورتجلسه ها، از ديگر موارد مورد بحث كتاب فوق است كه به زباني ساده به ميان ويژگي و چگونگي نوشتن آنها اشاره دارد.
فهرست
مقدمه
بخش اول
نامه
ركن هاي نامه اداري
سرلوحه
عنوان
متن نامه
امضا
گيرندگان رونوشت
صورت جلسه
انواع صورت جلسه
سند
ابعاد كاغذها
مميز
بخش دوم
مقاله
طرز تهيه و نوشتن پايان نامه تحصيلي يا پروژه
صفحه عنوان يا روي جلد پايان نامه
فهرست مطالب
مقدمه، تشكر و قدرداني
فصل اول: طرح تحقيق
فصل دوم : سابقه ي موضوع تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
فصل چهارم: يافته ها و تجزيه و تحليل آن ها
فصل پنجم: خلاصه ي تحقيق و پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ
پيوست
استفاده از عدد و رقم ها
پاورقي
قطع كتاب
بخش سوم
پيوسته يا جدا نويسي
1- استقلال واژه ها
2- مطابقت صورت مكتوب با صورت ملفوظ
همزه
تنوين
تشديد
تركيب هاي عربي
فارسي آميزي
بخش چهارم
اصول نگارش در يك نوشته
رعايت دستور زبان فارسي
رعايت املاي فارسي
پاره اي ديگر از اصول نگارش
1- پرهيز از حشو
2- توجه به تفاوت معني در صورت هاي يكسان و گاه متفاوت در حركت
3- ترتيب اجزاي جمله
4- كاربرد درست جمله هاي مجهول
5- حذف به قرينه ي لفظي
6- و او ربط
7- پرهيز از دراز نويسي
8- توجه به معناي كاربردي كلمات
9- رعايت فاصله ي كلمه ها و حرف ها
ابدال (ميانجي ها)
بخش پنجم
نشانه گذاري
نقطه (.)
درنگ (،)
دو نقطه بياني (:)
درنگ متوسط (؛)
نشان پرسش(؟)
نشان تعجب (!)
دو كمان ()
سه نقطه(...)
نشان نقل قول « » \" \"
قلاب [‍ ]
خط فاصله (-)
دو ابرو ({)
مميز (/)
ستاره (*)
نشان تكرار ( ً « / / ً \")
جهت نما
بخش ششم
پيوست ها
برخي از نشانه هاي اختصاري مورد استفاده در آيين نگارش
نشانه هاي اختصاري ويراستاري
طرح جلد پايان نامه
فهرست منابع

نگارش ويراسته

  • نویسنده : شعاعلي مالك
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • شابک 978-964-2742-26-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست