مدیر مسئول
رضا مختاري
آدرس
قم، خيابان صفائيه، ك ممتاز ك 8 ، پ 8
خلاصه کتاب
مركز متون براي تدريس فقه در شش پايخ سطح يك حوزه هاي علوم ديني متني فقهي سامان داده كه ترتيب منطقي و عمده شرايط درسي بودن متن در آن رعايت شده است؛ اين متون از بيشتر كاستيها و نواقص قبلي متون درسي فقه براي اين شش پايه، مبراست. مركز متون پس از نظر خواهي از برخي مراجع عظام و اساتيد و صاحبنظران به دنبال تامل فراوان و صرف فرصت بسيار، بدين نتيجه رسيد كه شش متن فقهي براي تدريس در شش پايه سامان دهد بدين شرح : فقه 1: شامل 44 درس به فارسي مسائل عبادي طهارت تا پايان روزه و اعتكاف فقه 2: شامل 46 درس به فارسي مسائل عبادي و معاملات فقه3: شامل 8 درس به عربي برگرفته از العروه الوثقي و تحرير الوسيله در سطحي وسيع تر از فقه 1 و 2. فقه 4 و 5 و 6 : كه متن الروضه البهيه (لمعه) شهيد ثاني (ره) است كه به تفكيك پايه هاي 4 و 5 و 6 به نگارش درآمده است.

فقه 6 جلدي

  • نویسنده : فلاح زاده محمد حسين
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه اسوه
  • تیراژ 1500 نسخه
  • شابک 978-8893-18-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست