مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
حافظ شيرازي در ابتداي سير و سلوك خويش، مستقل بود، و مي خواسته خود به خود به گوهر مقصود راه يابد و در مواردي به واسطه فيض بودن استاد از جانب دوست اشاره كرده و مي گويد : به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را، كه به شكر پادشاهي زنظر مران گدا را و همچنين در چند مورد از استاد و راهنماي كامل سخن مي گويد و به استاد اظهار اشتياق مي كند و از گفتار و راهنمايي هاي وي سخن به ميان مي آورد. استاد حافظ شيرازي در مواردي نيز از شاگرد پذيري استادش و استمداد شاگرد از استاد و تقاضاي عنايت از او و عنايت وي به شاگرد سخناني دارد و ... .
فهرست

مقدمه
غزل 121
غزل 122
غزل 123
غزل124
غزل125
غزل126
غزل127
غزل128
غزل129
غزل130
غزل131
غزل132
غزل133
غزل134
غزل135
غزل136
غزل137
غزل 138
غزل139
غزل140
غزل141
غزل142
غزل143
غزل144
غزل145
غزل146
غزل147
غزل148
غزل149
غزل150
غزل151
غزل152
غزل153
غزل154
غزل155
غزل156
غزل157
غزل158
غزل159
غزل160
غزل170
غزل171
غزل172
غزل173
غزل174
غزل175
غزل176
غزل177
غزل178
غزل179
غزل180
فهرست آيات
فهرست دعاها
فهرست روايات

جمال آفتاب

  • سال چاپ : 1372
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه فروردين
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 422صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست