مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
كتاب حاضر نانوشته هايي است از زندگي و مكارم اخلاق آيت الله شيخ غلامرضا يزدي(فقيه خراساني) كه به كوشش آقاي كاظميني جمع آوري و تاليف شده است. كتاب حاضر در چهار بخش تهيه شده است، كارنامه زندگي، مكارم اخلاقي، كرامات و مكاشفات و در آخر چهار پيوست. بخش اول كتاب خود شامل ده فصل مي شود كه شامل علم آموزي و خودسازي، خاندان ، تأليفات، استادان و ... مي شود. نويسنده در اين كتاب، كتاب ها و مقالات شيخ بزرگوار نيز اشاراتي كرده اند و در بخش كرامات ايشان نيز دوازده مورد و سرفصل را آورده اند كه در جاي خود خواندني است...
فهرست

پيشگفتار
بر زبان دانشوران
سالشمار زندگي
بخش اوّل: كارنامة زندگي
فصل اوّل: با طرب در طلب
سفر به يزد، دل سپردن به كوير سوزان
ورود به يزد
سفر به اصفهان
فصل دوم: علم آموزي و خودسازي
ورود به حوزة علميه اصفهان
تدريس
بيماري همسفر
سومين سال اقامت در اصفهان
سفر به نجف، مركز علمي جهان تشيّع
شركت در درسهاي آخوند خراساني و اصطهباناتي
در محضر استادان
وباي نجف و وفاي حاج شيخ
كمك به طلّاب نجف
ترك نجف
سفر به شيراز
استاد و شاگرد در شيراز
فصل سوم: نوري در تاريكي
اقامت در يزد
شهادت اصطهباناتي
امام جماعت مسجد ريگ
انتخابي بزرگ: تبليغ و تدريس
الف- تبليغ
ب- تدريس
اقدامات حاج شيخ
مبارزه عليه ممنوعيت لباس
برپايي مجالس زيرزميني روضه خواني
تبعيد حاج شيخ
روبوده شدن حاج شيخ
پرهيز از سياست!
حاج شيخ در ميان مردم يزد
حمايت از آيت الله صدوقي
رياست عدليّة يزد
تحريكات سيّدي خراساني
عدالت امام جماعت
فصل چهارم: شمع جمع
احياي حوزه علميّة يزد
سُرمه عنايت
به سوي خانه خدا
شكيبايي بر مرگ فرزند
قحطي جنگ جهاني دوم
مجلس دعاي شاه
فوت علوّيه
دعوت از آيت الله صدوقي
انتخابات سال 1330
اجتهاد حاج شيخ، سهم امام و اجازة آيت الله بروجردي
ربوده شدن دوبارة حاج شيخ به وسيله بهائيها
دستگيري توسط ساواك
نفوذ اجتماعي حاج شيخ
نمايندگان حاج شيخ
اقامة نماز جماعت
خانة حاج شيخ، پناهگاه محرومان
زندگي شخصي حاج شيخ
اهتمام به امور خيريّه
مسافرتهاي تبليغي حاج شيخ
سفر به مشهد
سفر حج
سفر به عتبات
سفر به شيراز
ديگر سفرها
فصل پنجم: پرنده رفتني است
سالهاي پاياني عمر
واپسين بيماري
سفر به سرايي ديگر
بر بال ملائك
مجالس يادبود
مقبرة حاج شيخ
فصل ششم: خاندان
الف- همسران
ب- فرزندان
فصل هفتم: تأليفات
1- ترجمة نماز
2- رساله در طلب و اراده
3-سي بحث در اصول دين
4- مفتاح علوم القرآن
فصل هشتم: استادان
فصل نهم: شاگردان
ديگر شاگردان
فصل دهم: كتابشناسي
1- كتاب
2-مقاله
3- نوار
بخش دوم: مكارم اخلاقي
اشاره
1- طي الارض
2- احضار
3- شفاي بيماران و درماندگان
4-توسّل
5- رؤياي صادقه
6- اشراف بر ضماير
7- ارتباط با امام زمان(عج)
8- مزار مشكل‌گشا
9- پيش‌بيني
10- استجابت
11- توكّل
12- ساير كرامات
بخش چهارم: چهار پيوست
سوگنامه
سي بحث در اصول دين
پيشگفتار
در آينة تصاوير

تنديس پارسايي

  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1397
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه ستاره
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 360صفحه
  • شابک 964-6399-13-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست