مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
نگارش نامه هاي عرفاني و دستور العمل هاي اخلاقي، در حوزه هاي معرفتي، از قديم از طرف اساتيد و مشايخ طريقت براي شاگردان و مريدانشان رايج و داير بوده است كه پيشينه اين مساله به زمان ائمه اطهار عليهم السلام بر مي گردد. كتاب حاضر نامه هاي عرفاني امام خميني (ره) است كه همه فرزندان معنوي و روحاني خود را مورد خطاب قرار داده و آنان را به بزم وصال حضرت درست دعوت كرده و به ضيافت و لقاي محبوب فرخوانده است.
فهرست

مقدمه
اهميت تهذيب نفس از ديدگاه امام
بهترين وقت براي خودسازي
انسان از ديدگاه امام خميني
جايگاه علوم و مكاتب در تهذيب نفس
اهميت قرآن و ادعيه در تهذيب نفس
روش اخلاقي و تربيتي امام خميني
لزوم داشتن استاد اخلاقي و تربيتي از ديدگاه امام خميني
ديدگاه تربيتي ويژه امام خميني
نامه هاي عرفاني با ميراث ماندگار
نامه هاي عرفاني
1. وصاياي عرفاني اخلاقي به يكي از شاگردان (7 تير 1314)
2. لطايف توحيدي و اسرار عرفاني ( 27بهمن 1317)
3. نامه اخلاقي به يكي از شاگردان ( 13 مهر 1345)
4. توصيه به خودسازي در جواني (تاريخ نامعلوم)
5. پيام عرفاني به كنگره هزاره نهج البلاغه ( 27 ارديبهشت 1360)
6. نصايح جامع عرفاني اخلاقي به آقاي سيد احمد خميني ( 8 ارديبهشت 1361)
7. اندرزهاي عرفاني اخلاقي به خانم فاطمه طباطبايي ( 5خرداد 1363)
8. نصايح عرفاني و لطايف قرآني خطاب به آقاي سيد احمد خميني (26 تير 1363)
9. اهداي كتاب آداب الصلاه به خانم فاطمه طباطبايي ( 5 آبان 1363)
10. اندرزهاي اخلاقي ـ عرفاني و اهداي كتاب آداب الصلاه به آقاي سيد احمد خميني ( 25 آذر 1363)
11. نامه اخلاقي به خانم فاطمه طباطبايي ( 30 اردبيهشت 1364)
12. توصيه هاي اخلاقي ـ عرفاني و اهميت نماز در تعالي روي خطاب به آقاي سيد احمد خميني (27 آبان 1365)
13. توصيه درباره لزوم توجه به حقايق و پرهيز از استغراق در اصطلاحات به خانم طباطبايي ( آذر 1365)
14. توصيه اخلاقي ـ عرفاني در پاسخ به درخواست خانم طباطبايي ( ارديبهشت 136)
15. نامه عرفاني و سفارشات اخلاقي، اجتماعي، به آقاي سيد احمد خميني ( 28 آذر 1366)
16. اهداي كتاب صحيفه سجاديه به آقاي سيد علي خميني ( 22 آذر 1367)
17. توصيه هاي اخلاقي ـ عرفاني در نامه تاريخي به آقاي گورباچف (11 دي 1367)
18. يادكردي از لطايف قرآني و عرفاني خطاب به خانم طباطبايي ( 25 دي 1367)
شرح اصطلاحات عرفاني
فهرست اصطلاحات عرفاني
فهرست راهنما
فهرست منابع اصطلاحات
فهرست آيات
فهرست روايات و ادعيه و ...
فهرست اشعار
مقدمه
اهميت تهذيب نفس از ديدگاه امام
بهترين وقت براي خودسازي
انسان از ديدگاه امام خميني
جايگاه علوم و مكاتب در تهذيب نفس
اهميت قران و ادعيه در تهذيب نفس
روش اخلاقي و تربيتي امام خميني
لزوم داشتن استاد اخلاقي و تربيتي از ديدگاه امام خميني
ديدگاه تربيتي ويژه امام خميني
نامه هاي عرفاني با ميراث ماندگار
نامه هاي عرفاني
وصاياي عرفاني- اخلاقي به يكي از شاگردان
لطايف توحيدي و اسرار عرفاني
نامه اخلاقي به يكي از شاگردان
توصيه به خودسازي در جواني
پيام عرفاني به كنگره هزاره نهج البلاغه
نصايح جامع عرفاني، اخلاقي به آقاي سيد احمد خميني
اندرزهاي عرفاني . اخلاقي به خانم فاطمه طباطبايي
نصايح عرفاني و لطايف قرآني خطاب به آقاي سيد احمد خميني
اهداي كتاب آداب الصلاه به خانم فاطمه طباطبايي
اندرزهاي اخلاقي - عرفاني و اهداي كتاب آداب الصلاه به آقاي سيد احمد خميني
نامه اخلاقي به خانم فاطمه طباطبايي
توصيه هاي اخلاقي عرفاني و اهميت نماز در تعالي روحي خطاب به آقاي سيد احمد خميني
توصيه درباره لزوم توجه به حقايق و پرهيز از استغراق در اصطلاحات به خانم طباطبايي
توصيه اخلاقي عرفاني در پاسخ به درخواست خانم طباطبايي
نامه عرفاني و سفارشات اخلاقي، اجتماعي ، به آقاي سيد احمد خميني
اهداي كتاب صحيفه سجاديه به آقاي سيد علي خميني
توصيه هاي اخلاقي - عرفاني در نامه تاريخي به آقاي گورباچف
يادكردي از لطايف قرآني و عرفاني خطاب به خانم طباطبايي
شرح اصطلاحات عرفاني
فهرست اصطلاحات عرفاني
فهرست هاي راهنما
فهرست منابع اصطلاحات
فهرست آيات
فهرست روايات ادعيه و ...
فهرست اشعار

نامه هاي عرفاني امام خميني

  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 208صفحه
  • شابک 964-6399-24
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست