مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
مطالب كتاب حاضر يك سلسله موضوعات سياسي است كه در قرآن كريم و روايات از آنان نام برده شده است و به طور روشن مرز دين و سياست را كه ساليان دراز استعمارگران بين المللي بر امت اسلامي تحميل نموده اند. برخي واژگان مطرح شده در كتاب فوق شامل شهادت، سوگواري از ديدگاه معصومين عليهم السلام، جهاد در اسلام، امر به معروف و نهي از منكر، دعوت به اسلام، هجرت، تقيه، انتظار، صبر، توكل، اجتهاد و ... مي شود.

نگاهي به واژه هاي سياسي قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست