مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
كتاب حاضر نمايشنامه اي است در چهار پرده بخش از گروه هنري هنرستان صنعتي كارآموز در مورد شخصيت ابوذر غفاري است،‌كه در ابتداي كتاب مقدمه اي از دكتر شريعتي در خصوص اين صحابه مخلص نيز مطرح شده است... .

لحظه هاي ابوذر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست