مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
كتاب حاضر كتابيست در تعليم اصول پنجگانه دين مبين اسلام كه طبق گفته نويسنده، براي آموزش نوجوانان نگاشته شده است. نويسنده بحث اول كتاب را با مذهب شيعه آغاز مي كند اين كه حقه است و هر سكي كه بالغ و عاقل باشد و يقين به توحيد و نبوت و معاد نداشته باشد، كافر است. كتاب حاضر در ادامه به مباحث معرفتي و اخلاقي به زباني ساده مي پردازد و و با بياني كه شصت سال پيش (زمان نوشته شدن كتاب فوق) بر مي گردد كودكان و نوجوانان آن موقع را با معارف اصيل اسلامي آشنا ساخته است... .
فهرست
ديباچه
بحث اوّل
بحث دوم
بحث سيُم
بحث چهارم
بجث پنجم
بحث ششم
بحث هفتم
بحث هشتم
بحث نهم
بحث دهم
بحث يازدهم
بحث دوازدهم
بحث سيزدهم
بحث چهاردهم
بحث پانزدهم
بحث شانزدهم
بحث هفدهم
بحث هيجدهم
بحث نوزدهم
بحث بيستم
بحث بيست و يكم
بحث بيست و دوم
بحث بيست و سوم
بحث بيست و سوم
بحث بيست و چهارم
بحث بيست و پنجم
بحث بيست و ششم
بحث بيست و هفتم
بحث بيست و هشتم
بحث بيست و نهم
بحث سي‌ام

سي بحث در اصول دين

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست