قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اخلاق و مذهب


خلاصه کتاب

جستجوي يك تعريف بسيط براي اخلاق كوشش بيهوده اي خواهد بود بلكه ما بايستي دوگانگي منشأ اخلاق را در نظر گرفته و با اين نظر براي اخلاق تعريف صحيحي را پيدا كنيم. اين دوگانگي هم ناشي از اين است كه هر فرد از انسان موجوديت فردي و موجوديت كه در اجتماع زندگي نموده و با افراد آن اجتماع آميز مي كند و روابط گوناگوني با آن اجتماع پيدا مي كند. آنچه را علوم درباره حقايق و روابط اشياء بيان مي كند به صورت دستورهاي اخلاقي نمي تواند باشد، اما دستورهاي مذكور را مي توان بوسيله تفكر منطقي و معلومات علمي مربوط و معقول ساخت اگر بتوانيم درباره بعضي فضايل اخلاقي اساس توافق پيدا كنيم از آنها مي توانيم قضايا وسايل ديگر را متفرع سازيم مشروط بر اين كه مقدمات اصلي خود را بصراحت كافي بيان كرده باشيم مقدمات مذكور در مباحث اخلاق همان مقم و تاثير را دارند كه در علوم رياضي براي قضاياي براهين منظور و مسلم است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

سخن ناشر
مقدمه مؤلف
پيدايش و روش اخلاق در گذشته
روش اخلاق در هند باستان
اخلاق دوران باستاني مصر
روش اخلاقي ايران باستان
ايدة قوم يهود در اخلاق
دوران متغاير روشهاي اخلاقي در يونان باستان
پديدة اخلاق در تمدن جامعة روم
اخلاق و فيلون اسكندري
روش اخلاق در قرون وسطي
آمونيوس ساكاس و افلوطين مصري و اخلاق
سيستمهاي اخلاق باستاني
تمايل طبيعي انسانها
فرض عامل دروني
اكتشاف روش عمومي اجتماع
اختلاط اخلاق و مذهب
بررسي اخلاق در زمان معاصر
تعريف اخلاق
آيا پيشرفت علوم رواني اخلاق را از روانها حذف نموده؟
اثر دگرگوني اجتماعي در اخلاق
رابطه شكست اخلاق با پيشرفت فعاليت‌ عقلاني
راه اثباتي براي وجود حقيقي كه ما را وادار كند كه از آزادي
آزادي وجود ندارد و بدون آن راهي براي اثبات اخلاق نيست
گفته‌اند علاقه به ذات اخلاق سازگار نمي‌باشد
بدون تناقض‌گوئي نميتوان روش اخلاقي و عقلاني تناقض ايجاد كرد
اقوام و ملل در روشهاي اخلاقي اتحاد ندارند
از روش اخلاقي سوءٍاستفاده شده
آيا اختلاط ملل ميتواند اخلاق را از بين ببرد؟
نابودي اخلاق براي انسان خسارت دارد
عاليترين مكتب اخلاقي
نزاع دو مسلك سعادت و فضيلت
احساس آزادي و سعادت شخصي چگونه سازش ميكنند؟
مكتب سعات عمومي
مكتب فضيلت
هماهنگي مكتب فضيلت با قوانين اجتماعي و ديني

من به عنوان یکی از کارمندان مایکروسافت و کسی که چندین بار ایشون رو از نزدیک دیدم، می‌تونم بگم که این انسان شریف تکرار نشدنیه.

1 سال پیش توسط حسن الماسی

لورم اپیسوم متن ساختگی است برای نمایش متون.

1 سال پیش توسط روح الله نیاسر