مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
خير و شر آدمي بدست خداوند است زيرا طي شواهد كافي و وافي خير و شر آدمي بدست خودش نيست، با شواهد روايي آياتي از قرآن مي توان بدين معنا رسيد. از شواهد و روايات فهميده مي شود ديده مي شود كه خداوند چه عوامل متعدد و مختلفي را با هم تنظيم مي كند كه نتيجه آن پيدايش غلبه حالت مطلوب بر حالت نامطلوب باشد. قسمت ديگر كتاب درباره حيات و نشانه هاي كه در اين موضوع از خداوند متعال مي توان ديد مي باشد، كه عبارتند از وجود خداوند، علم و قدرت خداوند، لطف و زيبايي آفريني خداوند بخشش و رحمت خداوند و ساير صفات الهي... كتاب حاضر با بيان برخي از آيات قرآن كريم و مثال هايي كه در خصوص تعبير و وجود و اثبات اين آيات در جهان مادي امروزين وجود دارد به اثبات و بيان نشانه هاي وجود و عظمت خداوند متعال مي پردازد.
فهرست
1) بايد بخدا پيوست محمد حسين طباطبائي
2) تقيه، سازمان سري اسلام سيد احمد طيبي شبستري
3) درباره خط و زبان فارسي جلال آل احمد
4) اتحاد، احتياج روز عبدالله صالح
5) مرجعيت و فتوي محمود طالقاني
6) انسان در قرآن علي شريعتي
7) استفاده از مذهب اكبر رفسنجاني
8) تلخك محمدرضا حكيمي
مقدمه
قسمت اول (بشما مي‌نماياند)
قسمت دوم (خير و شر )
قسمت سوم (حيات)
1) بايد بخدا پيوست محمد حسين طباطبائي
2) تقيه، سازمان سري اسلام سيد احمد طيبي شبستري
3) درباره خط و زبان فارسي جلال آل احمد
4) اتحاد، احتياج روز عبدالله صالح
5) مرجعيت و فتوي محمود طالقاني
6) انسان در قرآن علي شريعتي
7) استفاده از مذهب اكبر رفسنجاني
8) تلخك محمدرضا حكيمي

از نشانه هاي اوست

  • نویسنده : گنجه اي جمال
  • سال چاپ : 1363
  • قطع کتاب : جیبی
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 125صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب معارف قرآن
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست