مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
كجا و كي باشد نيايش كرد، چرا بايد خداوند را دعا نمود؟! اين ها هم سوالاتي است كه در كتاب فوق بدانها پاسخ داده مي شود. در كوچه، اتومبيل، ترن،‌اداره، مدرسه و كارخانه مي توان نيايش كرد. نيايش در روح و جسم ما تاثير مي گذارد اين تاثير با كيفيت، شدن و تواتر نيايش بستگي دارد نيايش هنگامي كه مداوم و پرشور و حرارت است تاثيرش بهتر آشكار مي شود. نيايش در عين حال كه آرامش را پديد آورده است بطور كامل و صحيحي، در فعاليت هاي مغزي انسان يكنوع شگفتي و انبساط باطن و گاه قهرماني و دلاوري را تحرك مي كند... . دعا كننده متذكر معايب و مسئوليت هاي خود و صفات اخلاقي و استعدادهاي عالي گرديده و از خدا توفيق اصلاح خويش و احترام در اعمال خير را مي طلبد.

نيايش بضميمه دعا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست