مدیر مسئول
محمد بديعي
آدرس
بلوار شهيد كريمي (شهرك مدرس)- خيابان مفتح- كوچه2- فرعي اول- پ4
خلاصه کتاب
خود روشنفكر بيني بيمار رواني خطرناكي است نظير خود كم بيني را خود كوچك بيني كه نشانه هايي آشكار و خود روشنفكر بيني عصر ما از شناخت عين جهان و تجزيه و تحليل سازمان مسئله اجتماعي و فهم روشن ترين حادثه تاريخي عاجز است ولي با چنان جرئتي مراجع به مذهب و مسائل اجتماعي نظر مي دهد كه انسان از اين هم ساده لوح سخت بصيرت مي افتد. اين افراد شعور اجتماعيشان از عوام الناس بيشتر نيست ولي از جامعه طلبكار است و انتظار دارد همه مردم عقايدش را چون وحي منزل بستايند. خود روشنفكر ديار ماند اسلام را شناخته و نه فعاليتش را دلي براي آنكه شهرتي دست و پا كند عقايد راستين مردم را بمسخره مي گيرد... .
فهرست
بعنوان مقدمه
خودروشنفكربيني
روشنفكر واقعي و روشنفكر كاذب
روشنفكر كيست؟
مسئوليت روشنفكر اسلامي
تاريخ روشنفكران اسلامي
روشنفكر و مسأله گرسنگي
موانع راه تكامل انسان
نژاد پرستي ننگ انسانيت
رسالت اسلام در آفريقا
اسلام انسان جديد ميسازد
شعر در خدمت انسانيت
رسالت شاعر از نظر اقبال
غربزدگي در زبان
اجباري كردن زبان آموزي
مطبوعات ما ب
در چنگال نيروي جادوئي
شب غمرنگ
نماز عيد فطر
ادبيات كودكان
پايان كتاب

خودروشنفكر بيني

  • نویسنده : حكيمي محمود
  • سال چاپ : 1357
  • قطع کتاب : جیبی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 168صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست