قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

خودروشنفكر بيني

نویسنده: حكيمي محمود

خلاصه کتاب

خود روشنفكر بيني بيمار رواني خطرناكي است نظير خود كم بيني را خود كوچك بيني كه نشانه هايي آشكار و خود روشنفكر بيني عصر ما از شناخت عين جهان و تجزيه و تحليل سازمان مسئله اجتماعي و فهم روشن ترين حادثه تاريخي عاجز است ولي با چنان جرئتي مراجع به مذهب و مسائل اجتماعي نظر مي دهد كه انسان از اين هم ساده لوح سخت بصيرت مي افتد. اين افراد شعور اجتماعيشان از عوام الناس بيشتر نيست ولي از جامعه طلبكار است و انتظار دارد همه مردم عقايدش را چون وحي منزل بستايند. خود روشنفكر ديار ماند اسلام را شناخته و نه فعاليتش را دلي براي آنكه شهرتي دست و پا كند عقايد راستين مردم را بمسخره مي گيرد... .


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

بعنوان مقدمه
خودروشنفكربيني
روشنفكر واقعي و روشنفكر كاذب
روشنفكر كيست؟
مسئوليت روشنفكر اسلامي
تاريخ روشنفكران اسلامي
روشنفكر و مسأله گرسنگي
موانع راه تكامل انسان
نژاد پرستي ننگ انسانيت
رسالت اسلام در آفريقا
اسلام انسان جديد ميسازد
شعر در خدمت انسانيت
رسالت شاعر از نظر اقبال
غربزدگي در زبان
اجباري كردن زبان آموزي
مطبوعات ما ب
در چنگال نيروي جادوئي
شب غمرنگ
نماز عيد فطر
ادبيات كودكان
پايان كتاب