مدیر مسئول
مباركه روحاني راد
آدرس
خيابان آذر - كوچه 21 - كوچه شهيد عقلايي - پلاك 98
خلاصه کتاب
وجود آثار استاد شهيد مطهري گنجينه‌اي ارزشمند و حياتي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي است چرا كه بيان اصول كلي نظام كه برگرفته از دين مبين اسلام است در آثار ايشان راه روشن و صراط مستقيم را به جويندگان كمال و حق و حقيقت مي‌نماياند، با زباني ساده و دلنشين و برگرفهت از عمق اعتقادي و مباني ديني و عقل و ابهامات را برطرف مي‌كند و تشنه‌گان علم و كلام را به سرمنزل مقصود مي‌رساند. در كتاب حاضر كه برگرفته از برخي مباحث آثار اين شهيد بزرگوار هويت انقلاب اسلامي، خطريهود، عدالت اجتماعي، امر به معروف و نهي از منكرف هدايت نسل جوان، استعمار فرهنگيف آشنايي با انقلاب و .... مسايلي كه جوانان امروز به نويي با آن سر و كار دارند و شايد همانند پرستي در ذهن آنها بوجود مي‌آيد، آشنا مي‌شوند.
فهرست
هشدار نسبت به گرايش‌ به مكتبهاي بيگانه
هشدار نسبت به مكتبهاي التقاطي
انقلاب خودمان را بشناسيم
جلوي نفوذ فرصت طلبان را بگيريد
درد نسل جوان را بشناسيد
دو خطر بزرگ براي اسلام
به زندگي غربي هوشيارانه بنگريد
نبايد يك طرفه عمل شود
مؤثرترين عامل بدبختي
جهان اسلام نيازمند يه يك نهضت قانونگذاري است
هدايت نسل جوان را جدي بگيريد
از جمود فكر بپرهيزيد
زن نبايد بيكار و بيعار بنشيند
هشدار نسبت به نفوذ انديشه‌هاي بيگانه
بزرگترين بحران تهديد كنندة بشريت!‌
اصلاح طلب را با فرصت طلب اشتباه نگيريد
شرط تداوم انقلاب اسلامي
هشدار نسبت به جلوگيري از ابراز عقيدة ديگران
ملتي كه مكتب نداشته باشد، تن به بردگي بيگانگان خواهد داد
استعمار فرهنگي خطرناكترين استعمار
قرن جديد و بدبختيهاي جديد براي زن
علما با تحريفات مبارزه كنند
اقتصاد هدف نيست
دين را با اجبار تحميل نكنيد
شك دليل بر انحراف نيست
فساد و شهوتراني زمينه سقوط كشورهاي اسلامي
بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي
آزادي تفكر و آزادي عقيده را اشتباه نگيريد
مهمترين تهديد براي مسلمين
هدفهاي اسلامي بدون اقتصاد سالم تأمين نمي‌شود
هويت اصيل انقلاب را حفظ كنيد
شرق بايد بيدار شود
بدون عدالت اجتماعي به نتيجه نخواهيم رسيد
مسال مذهبي بايد به صورت صحيح تعليم داده شود
به نام دين مفاهيم نامعقول در اذهان مردم وارد نكنيد
آزادي جهان امروز، فاسد كننده روح جوانان
عدم محدوديت براي افكار در جمهوري اسلامي
مقدسان احمق و منافقان بي‌دينم، دشمن مصالح اسلامي
بي‌حجابي موجب فلج كردن نيروي اجتماع است
عدالت اجتماعي ضرورت جامعه
به مصلحت اجتماع بينديشيد
جدايي علم و ايمان تهديد كنندة بشريت امروز
هشدار نسبت به خطر يهود
از نفاق داخل بايد ترسيد
اگر منكرها به جاي معروف نشست
مُبَلَّغ بايد مُبلِّغ سهولت دين باشد
نبايد تسليم وضع نامطلوب شد
بدون استقلال فرهنگي انقلاب به ثمر نمي‌رسد
از فرهنگهاي ديگر التقاط نكنيد
اسلام را به چشم مصلحت ننگريد
پاي تقسيم غنائم اخلاص مشكل است.
همه ما مسئوليم
بايد خودمان را ملامت كنيم
حيات يك ملت به علم و ثروت نيست!
نهضت را چه كسي رهبري كند؟
امربه معروف بصيرت مي‌خواهد!‌

هشدارهاي استاد شهيد مطهري

  • نویسنده : حسيني سيد رضا
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 56صفحه
  • شابک 964-93239-1-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست