مدیر مسئول
مباركه روحاني راد
آدرس
خيابان آذر - كوچه 21 - كوچه شهيد عقلايي - پلاك 98
خلاصه کتاب
تقوي كه زاده راه سالك كوي خداست پوشيده و مستور در معدن وجود عارفان بالله است و انرژي باطني در سير و سلوك قلبي آنها چه اين كه معارف مسافر است و سفر زاده و توشه مي‌طلبد و زاد و توشه مسافر و رونده به بارگاه قدس ملكوت آخرين تقوا است حقيقت معنوي خداشناسي و خدا پرستي و صيانت ذات از ورود در معصيت بوده كه با اكتساب فضائل به عمل به اوامر الهي و اجتناب از رذائل و ترك نواهي يعني عمل به شريعت ممكن است و البته چون تقوي داراي مراتب و درجات است، تقوي ارفان تقوي خاص بلكه خاص الخاص و بلكه اخص الخواص بوزان مراتب عرفاني خود عرفا است و ... عرفان ريشه در قرآن و مكتب اهل بيت عليهم السلام دارد چرا كه ايشان خود معرف بالله هستند و خود سالك راه حق و تعيين كننده و نشان دهنده راه و ما رهروان و پيروان ايشان در رسيدن به كمال ... .
فهرست

مقدمه
فصل اول : عرفان شناسي
بخش اول
عرفان لغوي و اصطلاحي
بخش دوم
ماهيت و حقيقت عرفان
ماهيت عرفان در حديث و روايات
ماهيت عرفان در ادعيه معصومين
فصل دوم
اقسام عرفان
بخش اول
عرفان نظري
موضوع عرفان
فرق فلسفه و عرفان
هدف شناسي عرفان
بخش دوم
عرفان عملي
تقسيم ديگر عرفان
عرفان مثبت و منفي از ديدگاه امام خميني
فصل سوم عرفان از منظر قرآن
بخش اول
عرفان در قرآن
شواهد قرآني پيرامون عرفان ناب
شاهد اول
شاهد دوم
شاهد سوم
شهاد چهارم
شهاد پنجم
شاهد ششم
شاهد هفتم
شاهد هشتم
شاهد نهم
شاهد دهم
شاهد يازدهم
شاهد دوازدهم
شاهد سيزدهم
شاهد چهاردهم
بخش دوم
حركت شناسي تكاملي انسان در عرفان قرآني
عرفان در مكتب اهل بيت عليهم السلام
شاهد اول
شاهد دوم
شاهد سوم
شاهد چهارم
شاهد پنجم
شاهد ششم
شاهد هفتم
شاهد هشتم
شاهد نهم
شاهد دهم
شاهد يازدهم
شاهد دوزادهم
شاهد سيزدهم
شاهد چهاردهم
فصل چهارم عرفان در افق ادعيه معصومين عليه السلام
عرفان از منظر ادعيه و نيايش
شاهد اول
شاهد دوم
شاهد سوم
نتيجه
شاهد چهارم
شاهد پنجم
شاهد ششم
شاهد هفتم
شاهد هشتم
شاهد نهم
شاهد دهم
شاهد يازدهم
شاهد دوازدهم
شاهد سيزدهم
شاهد چهاردم
خاتمه و نتيجه گيري
فهرست منابع و مصادر

عرفان ناب

  • نویسنده : باقر زاده احد
  • سال چاپ : 1381
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 207صفحه
  • شابک 964-93239-4-5
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست