مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
همان گونه كه از عنوان كتاب بر مي‌آيد موضوع آن اوصاف سه گانه اي است كه تحت عنوان شرط اجل و تعدد به يكي از عناصر سه گانه تعهد يعني رابطه مديونيت، موضوع و اطراف تعهد عارض مي‌شود. در اين ميان دو وصف شرط و اجل به رابطه مديونيت و وصف تعدد به موضوع و نيز به اطراف تعهد عارض مي‌گردد. عنوان كتاب حاضر ترجمه‌اي از جلد سوم كتاب گرانسنگ الوسيط تاليف دكتر سهنوري است كه مطالب را در دو بخش كلي اوصاف تعهد و انتقال تعهد تقسيم كرده است.

دوره حقوق تعهدات

  • نویسنده : دانش كيا محمد حسين
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 391صفحه
  • شابک 978-964-8261-13-4
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب کتب کمک آموزشی , کلیات حقوق
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست