مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر
خلاصه کتاب
آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته بررسي شيوه تربيت فرزندان بر اساس متون نثر قرون پنجم و ششم و هفتم است. از بين متون متعدد قابوس نامه، كيمياي سعادت، سندبادنامه، كليله و دمنه،‌ چهار مقاله،‌مرزبان نامه، اخلاق ناصري و گلستان انتخاب گرديد كه هر كدام از ويژگي‌هاي خاصي در اين زمينه برخوردارند. در تمام اين اثر به نكات مثبت تربيتي بسياري اشاره شده كه هنوز قابل توجه و مورد استفاده است. در فصول مختلف كتاب سعي گرديده نكات مورد بحث با نگرشهاي روانشناسي توام باشد كه از ضروريات جامعه امروزي است.

تربيت فرزندان در آئينه متون نثر فارسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست