مدیر مسئول
محسن بنشاسته
آدرس
خيابان آذر- انتهاي كوچه 17- سمت چپ - اول كوچه اميركبير- پ57
فهرست
مقدمه
فصل اول
وظايف زوجين
بخش اول: وظايف زن
1- عشق و علاقه را نسبت به همسرش اظهار و ابراز كند
2- آراستگي ظاهر در هر سن و سال
3- مساعد كردن محيط خانه و انجام برخوردهاي محترمانه
4- عذر همسرش را بپذيرد
5- از خطاي شوهر بگذرد
6- از خانه شوهر چيزي بدون اجازة او به كسي ندهد
7- همسرش را عصباني و غضبناك نكند
8- خوب شوهر داري كردن
9- فعّاليت در محيط خانه
10- اكرام و گرامي داشتن همسر
11- بي‌جهت و بي‌دليل از منزل خارج نشود
12- معطر كردن و خوشبو كردن خويش براي شوهر
13- پوشيدن لباس زيبا در برابر شوهر
14- مايه سرور شوهرش باشد
15- مهرورزي
16- همسرش را غمگين نسازد
17- اجتناب . پرهيز از منت نهادن
18- ترك رفتار خشونت آميز
19- از قهر كردن بپرهيزيد
20- با رعايت عفت و پاكدامني امنيت رواني همسر را تأمين نمايد
21- تواضع و فروتني با همسر
22-سخن همسرش را گوش كند
23- اطاعت از همسر
24- انجام وظيفه زناشويي
25- پرهيز از فاصله گرفتن و جدائي
26- بدون اجازة شوهر كسي را به حانه دعوت نكند
27- چيزي كه در توان شوهر نيست از وي نخواهد
28- در حضور غير شوهر (نامحرم) خود را نيارايد
29- با نامحرم كمتر حرف بزند (بيش حد ضرورت حرف نزند )
30- آنچه بين او و همسرش مي‌گذرد براي كسي بازگو نكند
31- جلب رضايت شوهر
32- پرهيز از‌آزار همسر
33- خارج نشدن از منزل بدون اذن شوهر
34- موقع بيرون رفتن از خانه خود را معطر نسازد
35- خود را در معرض ديد نامحرم قرار ندهد
36- پرهيز از لججت
37- هماهنگي با شوهر
38- بدون اجازة از اموال شوهرش صدقه ندهد
39- پرهيز از ناسپاسي
40- بدون اجازه شوهر روزة مستحبي نگيرد و حج مستحبي به جاي نياورد
41- در برابر برنامه‌هاي نيك و خوب همسر نافرماني و ناسازگاري نكند
42- قناعت و كنار آمدن با ميزان درآمد همسر
43- پرهيز از نگاه كردن به نامحرم
44- خدمت همسر
45- خود را به همسرش عرضه بدارد
بخش دوم: وظايف شوهر
1- تحمل اخلاف ناپسند
2- اجتناب و پرهيز از تهمت زدن
3- سلام به خانواده
4- اخلاق نيكو
5- خوش گفتاري و زبان نرم
6- آموزش وظايف شرعي و احكام الهي
7- مهرورزي
8- پرهيز از توهين
9- پرهيز و اجتناب از تنبيه
10- خدمت به خانواده
11- آوردن سوغاتي هنگام بازگشت از سفر
12- حساسيت نسبت به اعمال خلاف غيرت
13- خوشحال نمودن خانواده در مناسبتهاي شاد و مبارك
14- كوشش بي‌دريغ براي رفاه خانواده
15- ترغيب و تشويق به شق علي (ع)
16- تأمين خوراك و پوشاك
17- خريد براي خانواده
18- خريدن هديه براي خانواده
19- تأمين امكانات منزل
20- محبّت
21- حضور در جمع خانواده
22- پرهيز از اذيت و آزار همسر
23- رعايت عفت و پاكي
24-كاري كه در توان همسرش نيست از او نخواهد
25- اكرام همسر
26- آموزشهاي مفيد و سورة نور
27- آراستگي
28- ترحم و نوازش
29- اظهار محبّت
30- جلوگيري از اعمال ناپسند همسر
31- افراد ناباب و غير مطمئن را به محيط خانه راه ندهد
32- مدارا
33- پرهيز از ترشروئي
34- عفو و گذشت
35- در صدد اداي مهرش باشد
36- توسعه در زندگي در حد امكان
فصل دوم
بخش اول: آفات فقر
1- سبب نااميدي است
2- موجب خواري نفس است
3- سبب حيرت و سرگرداني عقل
4-سبب جلب غم و اندوه
5- مرگ سرخ است
6- انسان را به كفر مي‌كشاند
7- هيبت را از بين مي‌برد
8- اندكش هم زياد است
9- زبان شخص زيرك را كند مي‌كند
10- غربت در وطن
بخش دوم: اسباب و عواملي كه در زندگي باعث فقر مي‌گردد
1- اسراف و ولخرجي
2- سستي در نماز
3- جلوگيري و ممانعت از قرض دادن بعضي ضروريات به ديگران
4- برهنه و عيران ادرار نمودن
5- غذا خوردن با حالت جنابت
6- شستن دستها موقع غذا خوردن
7- چيدن ناخنها بوسيل دندان
8- كسب حرام
9- در حال نشسته عمامه بر سر گذاشتن
10- ايستاده شلوار پوشيدن
11- به صورت خوابيدن
12- ترك نماز شب
13- ترك دعا و عدم درخواست از خدا
14- خوردن غذا در حال آروغ زدن
15- دشنام دادن
16- با دميدن (فوت كردن) چراغ را خاموش نمودن
17- پيشي گرفتن بر بزرگان و سالخوردگان
18- پدر و مادر را به اسم صدا كردن
19- خلال كردن با هر چوبي
20- شستشوي دستها با خاك
21- وضو گرفتن در محل قضاي حاجت (توالت)
22- خوابيده غذا خوردن
23- نفرين در حق پدر و مادر
24- آلوده گذاشتن ظروف و نشستن آنها
25- بي‌سرپوش گذاشتن ظروف آب
26- سستي در نماز و سبك شمردن آن
27- با عجله از مسجد خارج شدن
28- زود به بازار رفتن و دير برگشتن
29- خريدن نان از فقرا و مستمندان
30- دوختن لباس در حالي كه بر تن باشد
31- بي‌اعتنايي به ريزه‌هاي طعام
32- سوزاندن پوست پياز و سير
33- نشستن بر آستانه خانه
34- جاروب كردن منزل شب هنگام
35- جاروب كردن و تميز كردن خانه بوسيله جامه و لباس
36- شستشو اعضاء در توالت (بيت الخلاء )
37- پاك كردن و خشك كردن دست (بعد از شستن) بوسيلة‌دامن (قسمت پايين لباس) و آستين
38- گوش كردن به موسيقي
39- كمك نكردن به نيازمندي كه شب در خانه انسان آمده
40-اندازه نگه نداشتن در معاش
41- صله رحم به جا نياوردن
42- درخواست كردن از ديگران
43- نداشتن حضور قلب در عبادت (و عبادت خالص)
44- وا گذاشتن تار عنكبوت در خانه
45- وا گذشتن آشغال در خانه
46- زنا
47- حرص
48- خواب بين ومغرب و عشا
49- خوابيدن قبل از طلوع آفتاب
50- دروغ
51- دين را وسيلة امرار معاش قرار دادن
52- فقر نمائي و تظاهر به فقر و ناداري
53- خيانت
54- نفرين در حق اولاد
55- گناه و معصيت
56- سستي و تنبلي و بيحالي و ناتواني
57- حبس حقوق مردم
58- ترك دعا و درخواست از خدا
59- حرام خواري
60- ادرار كردن در حمام
61- غذا خوردن در حال جنابت
62- خلال كردن با چوب گز
63- ايستاده شانه زدن
64- قسم خوردن
بخش سومّ: اسباب و عوامل مؤثر در جلب روزي
1- تسبيح خدا
2- شستن دستها قبل و بعد از غذا
3- نشستن در مسجد بين طلوعين
4- شانه كردن
5- نيكوكاري
6- خلال كردن
7- خريد كردن
8- زكوة
9- صلواة‌ بر پيامبر و آل پيامبر
10- داشتن گوشفند
11- حركت و تلاش
12- دعا (در كنار تلاش و كوشش )
13- چيدن و كوتاه كردن موي شارب در هر جمعه
14- اقامه نماز شب
15- از قرض دادن ضروريان به ديگران ممانعت نكند
16- زيارت امام حسين (ع)
17- صداقت و راستي
18- ازدواج
19- نيكي به پدر و مادر
20- حسن خلق (خوش خوئي و خوش‌رفتاري)
21- اقدام به كار و تلاش
22- مقدم داشتن خواست خدا بر خواست خود
23- نيكي و احسان به خانواده
24- نرمش و مدارا به خانواده
25- داد و ستد و تجارت
26- اقامه نماز (با حالت تعظيم و خشوع)
27- دعا در حق ديگران
28- جمع بين دو نماز
29- تعقيب بعد از نماز صبح و عصر
30- برقراري پيوند با خويشاوندان
31- همراهي و مساعدت نمودن به برادران ديني در راه خدا
32- صبح زود در پي روزي رفتن
33- طلب آمرزش
34- امانت داري
35- سخن حق‌گفتن
36- سخن نگفتن هنگام قضاي حاجت
37- شكر صاحب نعمت
38- ترك حرص
39- اجتناب از قسم دروغ
40- وضو گرفتن پيش از غذا
41- خوردن ريزه‌ غذاهاي سفره
42- داشتن حسن نيت
43- اطعام طعام
44- خواندن سوره توحيد هنگام ورود به منزل
45- جاروب كردن آستانه و جلوي خانه
46- شستن سر با خطمي
47- استفاده از گلاب
48- افروختن چراغ خانه پيش از پنهان شدن آفتاب
49- حج
50- اقتصاد و ميانه روي در معيشت
51- حضور قلب در عبادت ( عبادت خالصانه )
52- خوشرفتاري با همسايه ( خوب همسايگي نمودن)
53- صدقه
54- خوش كلامي
55- شستن ظروف و آلوده وانگذشتن آنها
56- چيدن ناخنها
57- بازگو كردن جملات اذان
58- بجا آوردن عمره
59- ياد خدا
60- خوب جويدن لقمه
61- انگشتر ياقوت
62- انگشتر زمرّد
63- انگشتر فيروزه
64- شستن سر با سدر
65- خواندن سوره واقعه در هر شب
66- خواندن سورة‌ يس در روز
فصل سوم
1- ترك مردم آزاري
2- شاداب وضو ساختن
3- احترام به سالخوردگان
4- پرهيز از قطع درختان غير خشك
5- حفظ سلامتي بدن
6- عجله نكردن سر سفرة (نشستن بر سر سفرة غذا را طول دهد و با آرامش غذا بخورد)
7- چيدن ناخن در روز جمعه
8- عدالت پيشه‌گي
9- نماز شب
10- شستن دستها پيش از غذا و پس از غذا
11-نيكوكاري
12- ارتباط با پدر و مادر
13- پوشيدن كفش خوب و راحت
14- نماز در مسجد سهله
15- اجتناب از شرور و بديها
16- قرض نكردن يا كمتر قرض كردن
18- اكثر اوقات با طهارت بودن
19- زيارت قبر امام حسين (ع)
20- عفو گذشت
21- حسن نيت
22- طول دادن ركوع و سجود در نماز
23- خوردن غذاي كافي در بامدادان
24- خوشنود كردن پدر و مادر
25- سخن نيكو
26- كمتر آميزش نمودن با زنان
27- صله رحم (ارتباط با خويشاوندان)
28- صدقه
29- داشتن صبر و حوصله در برابر مشكلات
30- نيكي در حق خانواده
31- انجام وظايف ( زندگي مستحكم و معتدل و بدون تشويش)
32- ازدواج با باكره
33- شستشوي بدن با آب گرم
34- خوابيدن به پهلوي چپ
35- خوردن سيب در سحرگاهان
فصل چهارم
بخش اول : عوامل مؤثر در تقويت حافظه
1- قرائت قرآن
2- حجامت كردن
3- تعمق و نظر در مسائل علمي
4- پند و نصيحت پند دهندگان را گوش دادن و عمل كردن
5- استعمال بوي خوش
6- كسب تجربه
7- تعمق و نظر در حكمتها
8- مسواك زدن
9- روزه گرفتن
10- خواندن آية الكرسي
11- تجارت و داد و ستد
12- روغن ماليدن به بدن
13- رعايت ادب
14- كم خوري
15- فرستادن صلوات بر پيامبر (ص) و آل آن حضرت
بخش دوم : خوردنيهايمؤثر در تقويت حافظه
1- عسل
2- كندر
3- گوشت
4- كدو
5- سركه (البته زباد آن مضر است)
6- سلق (از سبزيجات)
7- به
8- انار
9- كرفس
10- خوردن چيز شيرين
11- ترنج (بالنگ)
12- سيب
13- گل ميخك، ميخك
14-زعفران + سعد + عسل
15- عسل + كندر خشك
16- هفت مثقال كشمش (مويز)
17- زنجبيل + عسل
18- خردل
19- عدس
20- نان سرد
بخش سوم: عوامل ضعف حافظه از نگاه احاديث و روايات
1- نظر كردن به فرد دار آويخته
2- خوردن سيب ترش
3- خواندن سنگ نوشته‌هاي قبور
4- مصرف زياد پنير
5- راه رفتن ميان دو زن
6- گشنيز
7- ترك استماع سخن ذوي العقول
8- گناه
9- هوا پرستي
10- خود بيني
11- تكبّر
12- ترك خواب قيلوله
13- ترك داد و ستد و تجارت
14- خوردن پس مانده موش
15- دروغ‌گويي
16- عمل نكردن به علم
17- حجامت در گودي پشت
18- پرخوري
19- ناخن جويدن
20- خوردن غذاي داغ
21- زياده روي در گوشت وحوش و گاو
22- معيشت حرام
23- ادرار كردن در حال رو به قبله بودن
24- ادرار كردن در آب راكد
25- ادرار كردن روي خاكستر
26- آروزي پرواز
27- بيهوده گوئي
28- خندة بي‌مورد
30- غرق شدن و توجه زياد به مال و ثروت
31- مستي و علم و دانش
32- مستي قدرت
33- مستي مدح و ستايش
34- مستي جواني
35- غضب و عصبانيت

اسباب و عوامل رونق زندگي

  • نویسنده : بنشاسته محسن
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : رقعی
  • تیراژ 3000 نسخه
  • شابک 964-95328-6-2
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست