مدیر مسئول
سيد حسين چاوشي
آدرس
قم، بلوار شهيد دل آذر، مجتمع تجاري معصوميه
خلاصه کتاب
قرآن تنها معجزه جاويدان الهي است كه تحريف در آن راه نيافته است. قرآن مصحفي است كه مطالب علمي و نظريه هاي آن در همه جهان در هر زمان و مكان، در دسترس بوده و با آخرين نظريه هاي علمي جهان مطابقت دارد و فهم و درك آنها مقدمتاً نيازمند قرائت و فراگيري دقيق قواعد و علم تجويد مي باشد. براي يادگيري قرائت صحيح نخست بايد با اصول نگارش و ساده نويسي قرآن آشنا شد و پس از تسلط بر روانخواني به يادگيري قواعد آن اقدام كرد. مطالب اين كتاب در سه بخش: روانخواني، تجويد و احكام و آداب تلاوت و حفظ قرآن تهيه و تنظيم شده است. در پايان هر درس براي تنوع كلاس هاي قرآن، از آموزه ها و معماهاي قرآني استفاده شده است.

آموزش قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست