مدیر مسئول
سيد حسين چاوشي
آدرس
قم، بلوار شهيد دل آذر، مجتمع تجاري معصوميه
خلاصه کتاب
شايد بتوان گفت دوران بارداري مهم ترين دوران زندگي مادري است چرا كه وضعيت جسمي و روحي كودك در اين ايام شكل مي گيرد. پس بايد بهترين زمان و شرايط را براي باروري در نظر گرفت. كتاب حاضر نوشته اي در راستاي راهنمايي مادران در امر بارداري و هم چنين چگونگي پيشگيري از بارداري ناخواسته مي باشد كه در سه فصل بهترين تغذيه در حاملگي، حاملگي پر خطر و واقعيت هاي باروري به نگارش درآمده است.

بارداري و تغذيه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست