مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
فهرست
1- پس محو جمال او شد
2- چشمش به بدن بهلول افتاد
3- حفظ عفت تا پاي جان
4- زن و شوهر عفيف
5- خداترسي زن باغبان
6- وقتي كنيز به زندان فرستاده شد
7- زن گفت: اي بدبخت شقي
8- هوي پرستي به بت پرستي كشانيد
9- زني بر سر گور شوهر
10- شوهر فريب خورده
11- عفت و ديانت زن
12- دختر به تضرع درآمده، توبه كرد
13- زن گفت: من شوهر دارم
14- همين كه زن داخل شد
15- گفت: اين دختر زنا نكرده
16-مردي عاشق كنيز همساية شد
17- بايد من از تو كام بگيرم
18- گفت: زني بي پناهم
19- زني زيبا و خوش اندام
20- او را در آغوش كشيد
21- اين عمل زشت را نخواهم كرد
22- تا چشم معاويه به آن زن افتاد
23- چون آوازة حُسن او فاش شد
24- ذوالنّون مصري و كنيزك
25- شاپور و دختر خيانتكار
26- زيبائي و دردسر
27- اتفاقاً همان شب زن مرد
28- زني از برابرم عبور كرد
29- شوهر داشتي و زنا دادي
30-زن گفت: از خدا ياري مي‌جويم
31- زيرا زيبا و دلفريب بود
32- بر پسري دخول كردم
33- شيفتة او شد
34- ناگهان من هم اشتباه خود پي بردم
35- با گوشة چشم به من اشاره كرد
36- به محارم مردم چشم مي‌دوختيم
37- اما دختر دوباره پيش آمد
38- حتي كنيزكان آن زن را اسير بردند
39- پايبند محبت او شد
40- زن گفت: مرا رهائي ده
پسگفتار

چهل داستان شگفت انگيز

  • نویسنده : مقدم كاظم
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1376
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سلمان فارسي
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 127صفحه
  • شابک 964-5971-09-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست