مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
فهرست
مقدمة حضرت آيت الله رفسنجاني
پيشگفتار
فصل اول
شرح حال شهيد حاج صادق اماني
فصل دوم
گزيده تاريخ معاصر ايران
فصل سوم
هيأتهاي مؤتلفه اسلامي
فصل چهارم
كاپتولاسيون و حسنعلي منصور
فصل پنجم
سرنوشت منصور و كاپتولاسرون
فصل ششم
شرح ماجراي اعدام انقلابي منصور
فصل هفتم
شرح ماجراي دادگاه
فصل هشتم
شهادت و نتيجة مبارزات
ضميمة اول
بخشي از اسناد ساواك
ضميمة دوم
گاهشمار تاريخ معاصر
ضميمة سوم
شرح حال اشخاص
ضميمة چهارم
تصاوير و دست نوشته‌ها
ضميمه پنجم
ماجرا قتل منصور در مطبوعات
فهرست تفصيلي مطالب

خشونت قانوني

  • نویسنده : مقدم كاظم
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1380
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 4000 نسخه
  • تعداد صفحه : 560صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب ایران
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست