مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
مفاهيم مختلفي همچون هوش: حافظه، خلاقيت، تفكر ، نوآوري، حل مساله، آفرينندگي ، مهارت، استعداد، كارآفريني، خود شكوفايي از مفاهيم هستند كه در ضمن بيان رويكردهاي مختلف خلاقيت و نوآوري و رشد و شكوفايي آن در اين كتاب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. ظهور خلاقيت مستلزم ايجاد بستر مناسب براي رشد و توسعه است. لذا براي گسترش اين توانايي بايد مواضع و عوامل آن را بررسي كرد كه كتاب حاضر نيز به اين بررسي پرداخته است... .
فهرست
فصل اول: مباني و تعاريف خلاقيت
الف: مباني تعاريف خلاقيت
ب: تعاريف خلاقيت
فصل دوم: تصورات از خلاقيت و مفاهيم مرتبط با آن
الف: تصورات گوناگون از خلاقيت
ب: مفاهيم مرتبط با خلاقيت
1. تفكر
2. هوش
3. نوآوري
4. تغيير
5. كارآفريني
6. حافظه
7. تخيّل
8. استعداد
9. مهارت
10. حل مسأله
11. بهره‌برداري
12. تعقل
13. ادراك
14. خود شكوفايي
15. ابتكار
فصل سوم: محدوديت‌ها و موانع رشد و شكوفايي خلاقيت
1. موانع اجتماعي
الف: موانع و محدوديت‌‌هاي خانواده در رشد خلاقيت
ب: موانع و محدودت‌هاي فرهنگي و محيط آموزشي در رشد خلاقيت
ج: موانع و محدوديت‌هاي مربوط به جامعه كه مانع ظهور خلاقيت مي‌گردد
2. موانع تاريخي رشد خلاقيت
3. موانع فردي رواني ظهور و بروز خلاقيت
4. موانع فيزيولوژيك رشد خلاقيت
5. موانع بيولوژيك بروز خلاقيت
شيوه‌هاي كهنه آموزشي آفت خلاقيت كودكان
فصل چهارم: تكنيك‌هاي آموزش خلاقيت در كلاس درس
الف: روش حل مسأله
ب: بارش فكري (يورش فكري)
ج: فهرست خصوصيات
د: فهرست سؤالات
ج: ارتباط اجباري
ر: الگو برداري از طبيعت
ز: آموزش‌هاي گروهي و دسته‌جمعي
س: روش بديعه پردازي
فصل پنجم: روشها و پيشنهادات كاربردي خلاقيت (توسط معلمان، مربيان، اولياء و دانش‌آموزان)
الف: پيشنهادات و يادآوري براي معلمان در راستاي رشد خلاقيت دانش‌آموزان
ب: پيشنهادات و يادآوري براي اولياء در راستاي پرورش خلاقيت فرزندان
ج: نكاتي كه بايد دانش‌آموزان در پرورش خلاقيت خود مد نظر داشته باشند
د: روش‌هاي پرورش خلاقيت دانش‌آموزان در اموزش و پرورش
پيشنهاداتي در جهت خلاقيت كلامي
فصل ششم: تمرين‌هاي عملي براي پرورش خلاقيت
الف: 101 آزمون رياضي، هندسه، داستان و تمرين و پرورش خلاقيت
ب: تمرين آموزشي و كلاسي براي پرورش خلاقيت
ج: نمونه‌هايي از سؤالات خلاقانه براي پرورش خلاقيت
د: نمونه‌هايي از نقاشي‌ها و تصويرسازي پرورش خلاقيت
هـ: نقش كاردستي در پرورش خلاقيت
و: نقش بازي در پرورش خلاقيت
فصل هفتم: ويژگي‌هاي افراد و دانش‌آموزان خلاق
ويژگي‌هاي دانش‌آموزان خلاق كلاس درس
فصل هشتم: آزمون‌ها و با روشهاي سنجش خلاقيت
الف: آزمون شماره 1: پرسشنامه سنجش خلاقيت تورسن
ب: آزمون شماره 2: پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت
فصل نهم: پاسخنامه 101 سوال
پاسخنامه
منابع و مآخذ

پرورش خلاقيت و نوآوري

  • نویسنده : ملك پور افشار عزت الله
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه سپهر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 176صفحه
  • شابک 978-964-2854-81-3
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست