مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
مبحث مسئوليت مدني در فقه را مي توان در دو حوزه مطالعاتي سامان داد: االف) مباحث فلسفه فقهي مسئوليت مدني كه سه مبحث زير از جمله مباحث آن هستند:1. مسئوليت مدني در كدام حوزه قرار دارد: فقه نظريه اي يا فقه حكمي و يا ...؟ 2. روش شناسي دست يابي به حكم مسئوليت مدني 3. توجيه پذيري تفكيك ميان دو مسئوليت مدني و كيفري و ب) مباحث فقهي مسئوليت مدني؛ كه در آن با دو مسئله مهم روبرو هستيم. 1. ادله مسئولين مدني 2. دامنه مسئوليت مدني از ديدگاه فقه. كتاب مسئوليت مدني در فقه اماميه يكي از پروژه هايي است كه به صورت عالمانه مسئوليت مدني را در كنار بحث از ماهيت و اركان آن مورد بررسي فقهي قرار داده و ادله و مباني آن را ارائه كرده است.

مسئوليت مدني در فقه اماميه

  • نویسنده : حكمت نيا محمود
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 1400 نسخه
  • تعداد صفحه : 384صفحه
  • شابک 978-964-2636-20-4
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست