مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
انسان به ستوه آمده معاصر كه دچار سرگشتگي و انحطاط اخلاقي و گم كردگي معناي زندگي است امروز بيش از هر زمان به دنبال نظام اخلاقي قابل اعتمادي است كه جامع و منسجم، مدلل و متقن، كارآمد و پاسخگو روشن و معنابخش و سرانجام شور انگيز و حركت خيز باشد و بي ترديد پاسخ پرسشها و دواي دردهاي او را تنها در آخرين آيين توحيدي و اخلاق مينوي آن مي توان بازجست. بر اين پايه عزم همگاني اخلاق پژوهان فرهيخته مسلمان براي تعميق و گسرتش و نوآمدسازي تحقيقات اخلاق اسلامي ضروري است. براي توسعه علم اخلاق سه مرحله بازشناسي بازنگري و بازسازي بايد به دقت طراحي و اجرا شود؛ در گام نخست ميراث به جاي مانده از انديشوران گذشته شناسايي طبقه بندي، توصيف و تحليل گردد تا از رهگذر آن تسلط كافي بر شيوه هاي تحقيقي، منابع، پيشفرضها، ادبيات، ميدان و زاويه ديد و دلمغشولي و دستاوردهاي ايشان حاصل آيد. بي شك تاليف كتابشناسي هاي توصيفي تحليلي سنگ بناي چنين عمارتي خواهد بود. كتابشناخت اخلاق اسلامي كه سبكي جديد در كتابشناسي توصيفي تحليل به شمار مي رود، به غرض ارايه بيشترين و مهم ترين اطلاعات لازم از برجسته ترين آثار مكاتب چهار گانه اخلاق اسلامي به محققان و مشتاقان اين عرصه تاليف شده است.

كتابشناخت اخلاق اسلامي

  • نویسنده : جمعي از نويسندگان
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 1400 نسخه
  • تعداد صفحه : 472صفحه
  • شابک 964-9664-5-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست