مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
اثر حاضر، با رويكردي تطبيقي و مقايسه اي براي نخستين بار بر آن است، ضمن واكاوي، توصيف و تحليل عناصر برجسته و اثر گذار در نظريه هاي ولايت فقيه، نقطه عزيمت اين نظريه ها را مورد بررسي مقايهس و سنجش قرار دهد. از اين رو در پژوهشي پسيني، در پي تحليل واقعيت هاي موجود درون نظريه ها است. ايضاح تمايزهاو مشتركات در مناسبات دولت و شهروندان تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي، ساختار و فرآيند قدرت و ميزان سازگاري با پرسش ها و انتظارات نوين در شمار مباحثي است كه در اين اثر به آنها پرداخته شده است.
فهرست

سخن پژوهشكده
درآمد
فصل يكم: كليات
مقدمه
نظام سياسي: موافقان و مخالفان
مخالفان نظام سياسي
موافقان نظام سياسي
نظام سياسي ديني: ضرورت و كار ويژه
1. سيره رسول اكرم و امام علي
2. ماهيت قوانين اسلام
3. استمرار و ابدي بودن احكام اسلام
4. لزوم انقلاب سياسي
5. همبستگي مسلمانان و تحقق عدالت
6. ضرورت حكومت ديني در روايات
مباحث كلامي ـ اعتقادي نظريه هاي ولايت فقيه
1. مرجعيت ديني و معنوي
2. قضاوت و دادرسي
3. ولايت سياسي و اجتماعي
مباني اصولي ـ فقهي نظريه هاي ولايت فقيه
مشروعيت نظام سياسي در نظريه هاي ولايت فقيه
مشروعيت در نظريه انتصاب
مشروعيت در نظريه انتخاب
جمع بندي
فصل دوم: ساختار نظام سياسي و فرايند قدرت
مقدمه
ساختار نظام سياسي
اركان نظام سياسي در نظريه ولايت فقيه
شرايط رهبري
الف) شرايط عام
ب) شرايط خاص و ويژه ولي فقيه
الف) اعلميت و افقهيت
ب) مرجعيت و رهبري
ج) مقبوليت
حوزه وظايف و اختيارات رهبري
1. تفاوت وظايف و اختيارات
2. تناسب حوزه وظايف و اختيارات
3. تعيين و تبيين حوزه وظايف و اختيارات در حكومت ديني
1. قلمرو وظايف ولايت فقيه
2. قلمرو اختيارات ولايت فقيه
فرايند قدرت در نظريه هاي ولايت فقيه
1. كسب قدرت
الف) كسب قدرت در نظريه انتخاب
ب) كسب قدرت در نظريه انتصاب
2. اعمال قدرت
الف) اعمال قدرت در نظريه انتصاب
ب) اعمال قدرت در نظريه انتخاب
3. توزيع قدرت
الف) توزيع قدرت در نظريه انتصاب
ب) توزيع قدرت در نظريه انتخاب
4. عزل و كناره گيري از قدرت
الف) عزل و كناره گيري از قدرت در نظريه انتخاب
ب) عزل و كناره گيري از قدرت در نظريه انتصاب
جمع بندي
فصل سوم: رابطه دولت و شهروندان
مقدمه
مرزهاي حوزه خصوصي و عمومي
نظريه انتصاب
نظريه انتخاب
مقايسه
قلمرو مشاركت سياسي
مشاركت سياسي در نظريه انتصاب
الف) حق انتخاب كردن
ب) حق انتخاب شدن
ج) حق مخالفت كردن
مقايسه
مشاركت سياسي در نظريه انتخاب
الف) حق انتخاب كردن
ب) حق انتخاب شدن
ج) حق مخالفت كردن
مقايسه
پاسخ گويي، انتقاد و نظارت
پاسخ گويي، انتقاد و نظارت در نظريه انتصاب
پاسخ گويي، انتقاد و نظارت در نظريه انتخاب
مقايسه
جمع بندي
فصل چهارم: نظريه هاي ولايت فقيه و چالش ها
مقدمه
جامعه مدني در نظريه هاي ولايت فقيه
مفهوم جامعه مدني
جامعه مدني در نظريه انتصاب
جامعه مدني در نظريه انتخاب
مقايسه
مطبوعات در نظريه هاي ولايت فقيه
مطبوعات در نظريه انتصاب
مطبوعات در نظريه انتخاب
مقايسه
احزاب در نظريه هاي ولايت فقيه
حزب سياسي؛ مفهوم و مؤلّفه ها
احزاب در نظريه انتصاب
احزاب در نظريه انتخاب
مقايسه
جمع بندي
خاتمه
نتيجه گيري
كتاب نامه
نمايه

بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه

  • نویسنده : لكزايي شريف
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 1400 نسخه
  • تعداد صفحه : 264صفحه
  • شابک 978-964-96884-8-0
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست