مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
اثر حاضر با توصيف مهم ترين انتقادات چهار متفكر معروف جامعه گرا؛ يعني سندل، مك اينتاير، تيلور و والزر نسبت به ليبراليسم، به ويژه ليبراليسم راولزي، به تحليل چرايي جامعه گرا بودن آنان مي پردازد. معرف ينمايندگان اصلي جريان جامعه گرايي و مهم ترين انتقادات آنان نسبت به ليبراليسم ضمن آن كه گذارهاي تئوليك جامعه گرايي از ليبراليسم را نشان مي دهد مخاطبان را با مهم ترين آسيب ها و چالش هاي تفكر معاصر ليبرال در غرب از منظر جامعه گرايي آشنا مي سازد. توجه توامان به نقاط اشتراك و افتراق ديدگاه هاي جامعه گرايان در نقد ليبراليسم، از جمله امتيازات اين اثر تلقي مي گردد.

جامعه گرايان و نقد ليبراليسم

  • مترجم گروه مترجمين
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 256صفحه
  • شابک 978-964-2636-06-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست