مدیر مسئول
محمد حسن نجفي راد
آدرس
خيابان شهدا (صفائيه) - كوچه آمار - پلاك 42
خلاصه کتاب
وجود نظريات مختلف و بحث و بررسي پيرامون آنها در هر مكتب و هر مسلكي، موجب انسجام و وحدت گزاره هاي آن مكتب است، يعني، گزاره هاي پراكنده و گوناگون را در قالب يك مكتب بخصوص در مي آورند و از اصالت و چهارچوب اساسي آن دفاع مي نمايد. همچنين سبب تمايز ساير مباحث و مكاتب از يكديگر است. مثلاً اگر هندسه غير از حساب است و هر دو غير از پزشكي اند و هر سه غير از فيزيك اند، از آن اوست كه موضوع هر يك غير از ديگري است، بررسي و نقد نظريه هاي مختلف و نقد انديشه هاي عملي سبب قرب و بُعد و خويش و بيگانگي دانش هاست و نظريات است و باعث مي شود كه نظريات مختلف رشد و نمو پيدا كرد. و در مقابل انتقادات سازنده ايرادهاي آن شناخته شده و برطرف گردد و در مدت زماني كه مورد بررسي قرار مي گيرد به تكامل برسد...

جهت داري علوم از منظر معرفت شناختي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست