مدیر مسئول
امير انصاري
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوچه بيگدلي، كوي آزاد، پلاك 55
خلاصه کتاب
زندگي انسان بر پايه غريزه و عقل استوار است بر خلاف حيوان كه زندگي او تنها بر پايه غريزه استوار باشد و غرايض انساني در كنار عقل و خرد او براي تكامل مادي و معنوي اش لازم و ضروري است. اگر اين غرايز وجود نداشت زندگي انسان ناقص و متوقف مي ماند. اما غرايز آدي فقط در صورتي مي تواند جهت تكامل مي شود كه تحت كنترل خود او باشد وگرنه اگر غريزه بر عقل انسان چيره شود و ديگر هيچ تفاوتي بين انسان و حيوان وجود نخواهد داشت. پس درست اين است با كمك عقل مي توان غريزه را كنترل و آن را تعديل كرد. كتاب حاضر به بررسي اوضاع تاريخي جزيره رسوب از نگاه سياسي، فكري، اقتصادي و اجتماعي مي پردازد و براي خوي و خصلت اعراب را به تصوير مي كشد.

جاهليت يا دنياي تاريكي و تاريكي دنيا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست