مدیر مسئول
عليرضا دانايي
آدرس
قم، شهرك قدس، تقاطع اول، سمت چپ، ساختمان سبز، پلاك 14
خلاصه کتاب
يهوديان داراي يك خصلت مشترك با هم هستند و آن هم نژاد پرستي است . اين روحيه نژاد پرستي در يهوديان از ابتدا تا كنون ادامه دارد و در دنيا سرچشمه بدبختي هاي فراواني گرديده است. از زمان گذشته تاكنون يهوديان امتيازات موهوي را براي برگرداني اسرائيل قائل بوده اند و متاسفانه بعد از گذشت هزاران سال هنوز هم روحيه نژاد پرستي بر آنها حاكم است. يهوديان معتقدند كه يهوه تنها خداي ملي قوم بني اسرائيل است و بني اسرائيل هيچگاه مورد غضب خدا قرار نمي گيرد و تنها ملتي است كه بدون هيچ دليلي و حسابي وارد بهشت مي شوند. به همين دليل انديشه جاهلانه و مغرورانه در ذهن يهوديان شكل گرفت كه برترين نژادها، نژاد بني اسرائيل است... .

اسرائيل سلطه پنهان در جهان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست