قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

اعتقاد ما ـ شرح فشره اي از عقايد شيعه اماميه

نویسنده: آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

خلاصه کتاب

حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي در شرايط كنوني وظيفه ماست، اسلام را آن چنان كه هست برون هر گونه پيرايه و با تعبيراتي روشن و قابل درك براي عموم شرح دهيم و عطش مردمي را كه مي خواهند نست به اسلام و مذاهب اسلامي آگاهي بيشتري پيدا كنند با بيان حقيقت فرو نشانيم و اجازه ندهيم كه ديگران به جاي ما سخن بگويند و تصميم بگيرند. كتاب حاضر شامل شرح فشرده اي از عقايد شيعه اماميه است كه با همگامي جمعي از دانشمدان و تحت اشراف حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي به رشته تحرير درآمده است.


قیمت پشت جلد: 34000 ریال
قیمت برای شما: 30,600 ریال 10 درصد تخفیف
ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160

 

هدف از تأليف اين كتاب و رسالت آنبخش اول: خداشناسي و توحيد1. وجود قادر متعال2. صفات جمال و جلال او3. ذات پاكش نامتناهي است4. او جسم نيست و هرگز ديده نمي شود5. توحيد،‌ روح تمام تعليمات اسلام است6. شاخه هاي توحيدالف) توحيد ذاتب) توحيد صفاتج) توحيد افعالد) توحيد عبادت7. معجزات پيامبران به اذن خداست8. فرشتگان خدا9. عبادت مخصوص خداست10. كنه ذات پاك او بر همه مخفي است11. نه تعطيل نه تشبيهبخش دوم: نبوت پيامبران الهي12. فلسفه بعثت پيامبران الهي13. همزيستي با پيروان اديان آسماني14. معصوم بودن انبيا در تمام عمر15. آنها بندگان فرمانبردار خدا هستند16. معجزات و علم غيب17. مقام شفاعت پيامبران18. مسأله توسّل19. اصول دعوت انبيا يكي است20. اخبار انبياي پيشين21. پيامبران و اصلاح تمام شؤون زندگي22. نفي امتيازات قومي و نژادي23. اسلام و سرشت انسانيبخش سوم: قرآن و كتب آسماني24. فلسفه نزول كتابهاي آسماني25. قرآن برترين معجزه پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله)26. عدم تحريف قرآن27. قرآن و نيازهاي مادي و معنوي انسان ها28. تلاوت، تدبر و عمل29. بحثهاي انحرافي30. ضوابط تفسير قرآن31. خطرات تفسير به رأي32. سنت برخاسته از «كتاب الله» است33. سنت امامان اهل بيت (عليهم السلام)بخش چهارم: قيامت و زندگي پس از مرگ34. بدون معاد زندگي نامفهوم است35. دلايل معاد روشن است36. معاد جسماني37. عالم عجيب پس از مرگ38. معاد و پرونده اعمال39. شهود و گواهان در قيامت40. صراط و ميزان اعمال41. شفاعت در قيامت42. عالم برزخ43. پاداشهاي معنوي و ماديبخش پنجم: مسأله امامت44. هميشه امامي وجود دارد45. حقيقت امامت46. امام از خطا و گناه معصوم است47. امام پاسدار شريعت است48. امام آگاهترين مردم به اسلام است49. امام بايد منصوص باشد50. امامان به وسيله پيامبر (صلي الله عليه و آله) تعيين شده اند51. نصب علي (عليه السلام) از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله)52. تعيين هر امام به وسيله امام قبل است53. علي (عليه السلام) افضل صحابه بود54. صحابه در برابر داوري عقل و تاريخ55. علوم ائمه اهل بيت (عليهم السلام) از پيامبر (صلي الله عليه و آله) استبخش ششم: مسائل گوناگون56. مسأله حسن و قبح عقلي57. عدل الهي58. آزادي انسان59. يكي از منابع فقه دليل عقل است60. باز هم عدل الهينفي تكليف مالايطاق61. فلسفه حوادث دردناك62. عالم هستي نظام احسن است63. منابع چهارگانه فقه64. باب اجتهاد دائما مفتوح است65. خلأ قانوني وجود ندارد66. تقيّه و فلسفه آن67. در كجا تقيّه حرام است68. عبادات اسلامي69. جمع ميان نمازها70. سجده بر خاك71. زيارت قبور پيامبران و امامان72. مراسم سوگواري و فلسفه آن73. ازدواج موقت74. تاريخچه تشيع75. جغرافياي مذهب شيعه76. ميراث اهل بيت (عليهم السلام)77. دو كتاب بزرگ78. نقش شيعه در علوم اسلامي79. صدق و راستي و امانت از اركان مهم اسلام80. آخرين سخن