مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
فهرست

سرآغازگفتار يكم / مقدمه1. كافي بودن اشاره در صورت ناتواني مجري عقد از به كارگيري الفاظ2. كافي بودن اشاره در صورت قدرت بر انتخاب وكيل3. دليل كافي بودن اشاره با وجود قدرت بر انتخاب وكيل4. آيا نوشته مي تواند به جاي لفظ و اشاره قرار گيرد؟5. در صورت قدرت داشتن بر اشاره آيا باز هم نوشته كافي است؟ترجمه متنگفتار دوم / ماده الفاظي كه در عقد به كار مي روند، چگونه بايد بر معاني خود دلالت نمايند؟ (قسمت اول)1. صريح بودن الفاظ عقد يا حقيقي بودن آنترجمه متن2. معناي صراحت و كنايهترجمه متن3. آيا صراحت يا حقيقي بودن دلالت، ضرورت دارد؟ترجمه متن4. نقل عبارات انديشمندان در زمينه عقد بيعترجمه متن5. نقل عبارات فقهاء در زمينه سائر عقودترجمه متن6. نتيجه بررسي عبارات فقهاءراه حلّ محقق ثانيراه حل شيخ انصاري (رحمه الله)ترجمه متن7. اشكال بر عقد اجرا شده با لفظ مشترك، نتيجه راه حل ارائه شده استترجمه متن8. تطبيق استدلال علامه بر راه حل ارائه شدهترجمه متنگفتار سوم / ماده الفاظي كه در عقد به كار مي روند، چگونه بايد بر معاني خود دلالت نمايند؟ (قسمت دوم)1. آيا بايد از الفاظي استفاده شود كه دلالت آن ها بر عقد مورد نظر، مستند به شرع باشد؟2. ضابطه اي كلي در انجام عقدترجمه متنگفتار چهارم / ماده الفاظي كه در عقد به كار مي روند، چگونه بايد بر معاني خود دلالت نمايند؟ (قسمت سوم: الفاظ ايجاب)پيشگفتار1. الفاظ ايجاببعتشريتملكتاشتريتترجمه متنگفتار پنجم / ماده الفاظي كه در عقد به كار مي روند، چگونه بايد بر معاني خود دلالت نمايند؟ (قسمت چهارم: الفاظ قبول)آيا در ميان الفاظ قبول، قبلت اصل است؟دو مساله مرتبطترجمه متنگفتار ششم / شرايط شكلي الفاظ به كار رفته در عقد (قسمت اول: عربي بودن)1. كساني كه عربي بودن را لازم دانسته اند2. انتقاد شيخ بر دلائل اين گروهترجمه متن3. آيا بايد ماده و هيأت لفظ، مصون از اشتباه باشد؟ترجمه متنگفتار مرحوم فخر المحققينترجمه متنآيا عربي بودن همه اجزاء ايجاب و قبول لازم است؟ترجمه متنآيا گوينده لفظ عقد بايد معناي تفصيلي آن را بداند؟ترجمه متنگفتار هفتم / شرايط شكلي الفاظ عقد (قسمت دوم: ماضي بودن)چرا ماضي بودن شرط است؟نظري كه ماضي بودن را لازم نمي شماردترجمه متن

از ژرفاي مكاسب

  • نویسنده : فخارطوسي جواد
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 4000 نسخه
  • تعداد صفحه : 286صفحه
  • شابک 964-6424-50-3
  • زبان کتاب : فارسی
قیمت: 100000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 90,000 ریال
افزودن به سبد خرید