مدیر مسئول
محسن استادي مقدم
آدرس
خيابان ارم – پاساژ قدس - طبقه پنجم - شماره 160 و 188
خلاصه کتاب
امامت و ولايت در قرآن كريم
فهرست
پيشفگتار
مقدمه نويسندگان
فصل اول آيه خلافت
خليفه
معناي خلافت
معيار خلافت الهي
اسما
آيا خلافت الهي تنها به آدم عليه السلام اختصاص دارد
فصل دوم آيه امامت
ابتلاء
كلمات
امام
حضرت ابراهيم عليه السلام و امتحانات الهي
امامت ابراهيم عليه السلام
درس زندگي
عصمت امام
فصل سوم آيه اولي الامر
دو منصب پيامبر صلي الله عليه و آله
آياتي كه اطاعت از پيامبر صلي الله عليه و آله را مورد تاكيد قرار مي‌دهد
اطاعت از اولي الامر
اولي الامر چه كساني هستند
آيا مراد از اولي الامر همان اهل حل و عقد است
اموري كه در آن به اولي الامر رجوع مي‌شود
مراد از اولي الامر در روايات
فصل چهارم آيه ولايت
ولايت
ركوع
ولايت در قرآن
گستره اين ولايت
الذين آمنوا چه كساني هستند
روايات
شبهاتي پيرامون اين تفسير
شبهه اول
جواب
شبهه دوم
جواب
شبهه سوم
جواب
شبهه چهارم
جواب
شبهه پنجم
جواب
فصل پنجم آيه تبليغ
بررسي اجمالي آيات
1. روايت زيدن بن ارقم
2. روايت ابو سعيد خدري
3. روايت ابن عباس
4. روايات جابر بن عبدالله انصاري
5. روايات براء بن عازب
6. روايت ابوهريره
7. روايت ابن مسعود
روايات شيعه
فصل ششم آيه الاكمال
مقدمه
منظور از اليوم چه روزي است
روايات و تفسير شيعه
جمع بين روايات متعارض
روايات شيعه و سني
فصل هفتم آيه علم الكتاب
موضع كفار در برابر پيامبر صلي الله عليه و آله
گواه دوم و فضيلت آن
من عنده علم الكتاب چه كسي است
فصل هشتم آينه بينه
مقدمه
دلايل روشن و بينه
مطالبي كه از آيه بينه استفاده مي‌شود
شاهد در احاديث
فصل نهم آيه مباهله
مفردات آيه
دلالت آيه بر فضيلت اهل بيت عليهم السلام
پنداري باطل
فصل دهم آيه تطهير
مفردات آيه شريفه
معناي آيه شريفه
نمونه اي از روايات
فصل يازدهم آيه مودت
مفردات آيه
پاداش پيامبر صلي الله عليه و آله
برخي از تفاسير ضعيف در مورد آيه شريفه
نكته پاياني
نمونه اي از روايات
فصل دوازدهم آيه شهادت
مفردات آيه
امت وسط
روايات
تذكري ضروري
لوازم اين مقام رفيع
فصل سيزدهم آيه اجتباء
مقدمه
اجتباء و تسليم
روايات
فصل چهاردهم آيه رويت اعمال
مفردات آيه
روايات
فصل پانزدهم چكيده مطالب
مقدمه
آيه خلافت
آيه امامت
آيه اولي الامر
آيه ولايت
آيه تبليغ
آيه اكمال
آيه علم كتاب
آيه بينه
آيه مباهله
آيه تطهير
آيه مودت
آيه شهادت
آيه اجتباء
آيه روايت اعمال
حسن ختام
مقدمه
بخش اول علم غيب
بخش دوم عصمت
شبهات قرآني پيرامون عصمت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله
منابع

امامت و ولايت در قرآن كريم

  • نویسنده : جمعي از نويسندگان
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1388
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ولي عصر (عج)
  • تیراژ 1500 نسخه
  • تعداد صفحه : 288صفحه
  • شابک 978-964-7732-99-4
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب معارف قرآن
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست