مدیر مسئول
عباس صبور
آدرس
قم ـ خيابان صفائيه ـ كوچه 25 ـ پلاك 93
خلاصه کتاب
كتاب حاضر استراتژي هاي خريد و فروش و يا به عبارت بهتر كسب سود در محيط هاي تجاري را به دو قسمت استراتژي هاي اقيانوس آبي و اقيانوس قرمز تقسيم كرده است. استراتژي اقيانوس قرمز مربوط به عوامل سستي و مديريت و كلاهاي معمول هر گروه صنعتي است اما استراتژي اقيانوس آبي با فضاي بازار تسخير نشده ايجاد تقاضا و فرصت رشد و سود دهي بالا تعريف كرده است. كتاب حاضر نيز به بحث استراتژي اقيانوس آبي اشاره دارد
فهرست
مقدمه مترجمين
مقدمه نويسند‌گان
بخش اول: استراتژي اقيانوس آبي
فصل اول: خلق اقيانوس‌هاي آبي
فصل دوم: چارچوب و ابزارها تحليلي
بخش دوم: تدوين استراتژي اقيانوس آبي
فصل سوم: مرز‌هاي بازار را باز‌سازي كنيد
فصل چهارم: بر تصوير كلان تمركز نه اعداد
فصل پنجم: به فراتر از تقاضاي موجود فكر كنيد
فصل ششم: توالي استراتژيك را درست انتخاب كنيد
بخش سوم: اجراي استراتژي اقيانوس آبي
فصل هفتم: بر موانع كليدي سازماني غلبه كنيد
فصل هشتم: استراتژي را اجرايي كنيد
فصل نهم: نتيجه‌گيري: پايداري و تجديد استراتژي اقيانوس آبي
پيوست‌ها
پيوست الف
پيوست ب
پيوست پ
معرفي نويسندگان
معرفي مترجمين
تصاوير ترجمه كتاب به زبان‌هاي مختلف
مقدمه مترجمين
مقدمه نويسند‌گان
بخش اول: استراتژي اقيانوس آبي
فصل اول: خلق اقيانوس‌هاي آبي
فصل دوم: چارچوب و ابزارها تحليلي
بخش دوم: تدوين استراتژي اقيانوس آبي
فصل سوم: مرز‌هاي بازار را باز‌سازي كنيد
فصل چهارم: بر تصوير كلان تمركز نه اعداد
فصل پنجم: به فراتر از تقاضاي موجود فكر كنيد
فصل ششم: توالي استراتژيك را درست انتخاب كنيد
بخش سوم: اجراي استراتژي اقيانوس آبي
فصل هفتم: بر موانع كليدي سازماني غلبه كنيد
فصل هشتم: استراتژي را اجرايي كنيد
فصل نهم: نتيجه‌گيري: پايداري و تجديد استراتژي اقيانوس آبي
يوست‌ها
پيوست الف
پيوست ب
پيوست پ
معرفي نويسندگان
معرفي مترجمين
تصاوير ترجمه كتاب به زبان‌هاي مختلف

استراتژي اقيانوس آبي

  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 264صفحه
  • شابک 3-061-159-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست