مدیر مسئول
احمد صبوري
آدرس
خ. امامزاده ابراهيم، ك. هشتم، پ. 11
خلاصه کتاب

زيربناي روان شناسي اسلامي، همان حقيقتي است كه در قرآن مجيد و گفتار رهبران ديني، بدان اشاره شده است و از اولين روزي كه موجودي به نام انسان، قدم به عرصه زندگي نهاده، به عنوان كارشناس و پيامبر بوده است و از همان روز «بهداشت روح و روان» يا «روان شناسي»، مورد توجه قرار گرفته و هر پيامبري نسبت به زمان خودش، اين مسئله را مهم دانسته و دين اسلام كه كامل ترين دين الهي است، به وسيله رسول خدا صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام در اين مسئله، قدم هاي قولي و عملي برداشته شده است و مردم را براي رسيدن به سلامت و خوشبختي، و نجات يافتن از خطرات آفت هاي رواني، راهنمايي ها فرموده اند. اين كتاب رهنمودهايي از اسلام را براي بهداشت رواني انسان جمع آوري كرده است.

فهرست
بهداشت رواني در اسلامفايده شناخت خويشتنتشخيص كارشناسيروان شناسي اسلاميروان انسان و ويژگيهاي آنمقايسه كوتاهگرفتاريها يا امتحان و آزمون الهينگاهي بر انديشه و خاطره‌هابيماريهاي قلبراه شناخت سلامتي و عافيت يافتن قلبراه شناخت مرضهاي قلبيفصل اوّلتظاهر و خود‌نمايي يا بيماري ريامعالجه بيماري ريا و تظاهرفصل دوّمبيماري خشم و غضب و وظيفه انسان در زمان ابتلاحقيقت غضب چيست؟مشخّصات و رفتار سه گروهراه درمان غضبفصل سوّمنسيان و فراموشي با روان مبتلا به غفلت و بي‌خبريتفاوت ميان انسان و غافل و عاقلدرمان و معالجه غفلتفصل چهارموسوسه‌هاي يا انديشه‌هاي انحرافيراههاي نفوذ شيطانمسدود كردن طرق نفوذ شيطانفصل پنجمزندگي و مأيوس شدن از رحمت الهياميدواري چگونه ايجاد مي شود؟فصل ششمطمع و سر منشاء تمامي بدبختيها استحرض و طمع را چگونه معالجه كنيم؟فصل هفتمخودبيني و خود فريبيپايگاه غرور يا خود‌بينيتولّي و تبرّي يا هدف علم و دانشچگونه متواضع شويم؟فصل هشتمعُجب و خود‌پسندي و ضرر آنفصل نهمبيماري حسد و كينهفصل دهمخوف و هراسهاي دنيويانگيزه‌هاي واقعي ترسفرق بين خوف و خشيتفصل يازدهسلامت نفساني و بهداشت روانيمعني نفس و روحعلامت و نشانه‌هاي مرض قلببخش اوّل:آموزش روشهاي سلامتياعتدال چگونه ايجاد مي‌شود؟قصد و اقتصادبخش دومحلم يا عفو و گذشتفضيلت حلم

بهداشت رواني در اسلام

  • نویسنده : فتاحي سيد حميد
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1372
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه مهر
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 283صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
قیمت: 100000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 90,000 ریال
افزودن به سبد خرید