مدیر مسئول
ليث حكيم
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوچه 28 - كوچه شيرين - فرعي اول سمت راست
فهرست

درآمد
مقدمه مؤلف
فصل اوّل: خورشيد در آينه آفتاب
فرزند ميرزاي بزرگ
ترور شخصيتي احياگر
تبعيد پسر ميرزا
رنج‌نامه پدر
پيش‌آمد از آنچه مي‌ترسيدم
بحران تمدن
ايدئولوژي
آموزه‌هاي اسلام اصيل
فصل دوّم: بيوگرافي مرجع فقيد
بالندگي
مرجعيت
ملاك اعلميت
احاطه بر نظاير فروع فقهي
احاطه بر اخبار و روايات
درك و برداشت بهتر از اخبار
تأليف
تدريس
مؤسسات
تربيت
انديشه پويا
سجاياي اخلاقي
جهاد و تلاش مستمر
فصل سوّم: در امتداد خورشيد
خداشناسي
خاندان عصمت و طهارت
ياد و مدافع مرجعيت
آزادي
اخلاق
سفارش به ازدواج
خانواده
در مقام استادي
استقامت
اعتدال
اعتقادات
اعتماد به نفس
مقام انسانيت
آينده‌نگري
پاداش
پدر و مادر
ارزش ثروت
پيروزي و موفقيت
پيمان و وفاي به عهد
تاريخ
تجربه
تصميم و اراده
تفكر و انديشه
پرهيز از تكبر و غرور
تملق ستيزي
تن‌درستي و غذا
جواني
حافظه
پرهيز از طمع
حسادت گريزي
حقيقت
حيات
خشم و خشونت
خود‌پسندي
خوشبختي و بدبختي
دانايي و ناداني
دانش‌اندوزي
دروغ گريزي
كوچك انگاري دشمن
دوستي
راز‌داري
راستي و درستكاري
جنگ و صلح
مطبوعات
زن
زندگي
سخنوري
سعادت
خموشي
سياست
شادي
شجاعت
نوميدي هرگز
ظلم‌ستيزي
داد‌گري
عشق
گذشت
خرد
علم و حكمت
همت والا
غيبت و عيب‌جويي
فداكاري
فروتني
فضيلت
قلم
قانونمندي
قدرت
قضاوت
قناعت
تنبلي گريزي
كتاب و مطالعه
كودك
لذّت
محبّت
مرد عمل
واكنش نسبت به مرگ
مشورت
معاشرت
نبوغ مردان بزرگ
ميهن و ملت
نويسندگي
نيكي
وجدان
وظيفه
وقت و فرصت
هدفمندي
فصل چهارم: غروب خورشيد

در امتداد خورشيد

  • نویسنده : آخوند مكي
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه نينوا
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 176صفحه
  • شابک 0-53-8185-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست