مدیر مسئول
ليث حكيم
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوچه 28 - كوچه شيرين - فرعي اول سمت راست
خلاصه کتاب
شيخ مرتضي انصاري(ره) از فقها و دانشمندان جهان تشيع در قرن سيزدهم (1213ه‍ - 1281ه‍) مي باشند كه نبوغ والاي علمشان در فقه و اصول در ميان عالمان شهره ي زبان ها و قلم هاست، به حدي كه بيش از يكصد سال است فقهاي اماميّه آراي او را در علم اصول عالي ترين آراء؛ و فتاواي وي را در دانش فقه اصحّ ترين فتاوي مي دانند. موضوع تامح در ادله ي سنن از مباحث فقهي مورد بحث ميان علماست كه موافقان و مخالفان را دارد. برخي با سه(3) قاعده ي: اجماعات منقول، حسن احتياط و اخبار من بلغ به اثبات و موافقت آن پرداخته و برخي آن را نپذيرفته اند. شيخ انصاري(ره) در اين رساله به تشريح موضوع فوق ونقل آراء و نظرات مخالقان و موافقان پرداخته و بعد از كنكاش و بررسي، در باب مسئله فوق نظرنهايي را بيان نموده است.

التسامح في ادله السنن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست