مدیر مسئول
ليث حكيم
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوچه 28 - كوچه شيرين - فرعي اول سمت راست
فهرست
مقدمه ناشر
مقدمه مؤلف
مدخل: محيط زيست و تأثير آن بر انسان
فصل اول: محيط زيست و احكام آن بر انسان
اسلام و محيط زيست
ضرر رساندن به ديگران
دلايل كتاب(قرآن)
ادله سنت(شريعت)
محيط زيست طبيعي
انواع آلودگي
آلودگي، بحران جهاني
آلودگي هوا
روش‌هاي مبارزه با آلودگي
بوهاي بد و آْودگي
آلودگي آب‌ها
نمونه‌هايي از آلودگي آب‌ها
تأثير نفت در ايجاد آلودگي
مواد زائد و تأثير آن بر ايجاد آْودگي
نقطه آغاز
انواع آلودگي آب
راه‌هاي پيشگيري و مبارزه
كشتي‌ها
جيوه منشأ ديگر آلودگي
اسرائيل عامل ايجاد آلودگي جيوه
آلودگي آب باران
پيشگيري از ايجاد آلودگي
آلودگي خاك
آلودگي صوتي
نور، ديگر عامل آلايندگي
آلودن درياها
مبارزه با آلودگي نفتي
جنايت زيست محيطي در خليج فارس
آلودگ سالم، قرباني آلودگي محيط زيست
سيستم‌هاي زيست محيطي
باران سياه
آلودگي غذايي
مواد شيميايي نگهدارنده
تأثير منفي غبار اتمي بر مواد غذايي
بازگشت به دامان طبيعت
آثار منفي تشعشات اتمي
آلودگي دارويي
حشره‌كش‌ها
ضرر‌هاي آفت‌كش‌هاي شيميايي
تنوع نابود‌كننده‌ها
طبيعت عامل تعادل در محيط زيست
بيماري‌هاي جانوران و گياهان
باران‌هاي اسيدي
لايه ازن
پس مانده‌هاي صنعتي
آلودگي محيط زيست، پيامد اسراف
موارد اسراف
نابود كردن كشت و نسل
شكار بي رويه
آلودگي فضاي بسته
برهم نزدن توازن
جنگ، عامل آلودگي
گرايش به صلح، امنيت و آرامش
آلودگي معنوي
خاتمه
فصل دوم: حقوق حيوان و گياه
حقوق حيوان
حقوق حيوانات در اسلام
حقوق حيوانان در فقه
حرمت در معرض تلف قرار دادن حيوانات و كشتن آن‌ها
وظايف انسان نسيت به حيوانات
آزمايش روز حيوانات
آزمايش روي حيوانات
بي‌هوش كردن حيوانات قبل از ذبح
انقراض نسل حيوانات و وظيفه حكومت در اين باره
احترام به حيوانات
وظيفه حاكم شرع
مراجعه به دامپزشك
اخته كردن و به جنگ واداشتن حيوانات
حق حيوانان شير‌خوار
تجاوز جنسي به حيوانات
فضيلت كشاورزي و درخت‌كاري
كشاورزي، شغل پيامبران خدا
سرسبزي زمين و روفق كشاورزي در زمان بظهور حضتر مهدي(عج)
درخت‌كاري و باغ‌داري

اسلام و محيط زيست

  • نویسنده : آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي (سلطان الواعظين)
  • فصل چاپ : بهار
  • سال چاپ : 1387
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه سيماي كوثر
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 336صفحه
  • شابک 5-30-2843-964-978
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست