مدیر مسئول
سيد رضا سادات شكوهي
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوچه بيست و پنج - كوي ناصر - پلاك 100 طبقه دوم - كد پستي:3713745871
فهرست
مقدمه
قسمت اول
فصل اول: نقد و بررسي مجوعه شعر«تنفس صبح» قيصر امين پور
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. عاطفه
6. شكل و محتوا
7. انواع شعر
8. انديشه
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
فصل دوم: نقد و بررسي مجموعه شعر« با حلق اسماعيل» سيد حسن حسيني
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير و تحليل شعر«ده فرمان جهاد»
فصل سوم: نقد و بررسي مجموعه شعر « از نخلستان تا خيابان» عليرضا فزوده
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير و تحليل شعر «از نخلستان تا خيابان»
فصل چهارم: نقد و بررسي مجوعه شعر «از آسمان سبز» سلمان هراتي
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير وتحليل شعر «دل خلوت بعد از يك تشييع»
قسمت دوم
مقدمه‌اي بر قسمت دوم
فصل اول: نقد و بررسي مجموعه شعر «تبسم‌هاي شرقي» زكريا اخلاقي
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير و تحليل شعر«شعر خوشبوي ظفر بر لب چاووش شماست»
فصل دوم: نقد و بررسي مجموعه شعر «تولد در ميدان» حسين اسرافيلي
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير وتحليل شعر «قصد دريا»
فصل سوم: نقد و بررسي مجموعه شعر« نجواي جنون» ساعد باقري
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير و تحليل شعر «شكفتن در بهار زخم»
فصل چهارم: نقد و بررسي مجموعه شعر«غريبانه» پرويز بيگي حبيب‌آبادي
1. زبان
2. بيان
3. موسيقي
4. ساختار
5. انديشه
6. عاطفه
7. شكل و محتوا
8. انواع شعر
9. فرهنگ و مفاهيم
10. نتيجه
تفسير و تحليل شعر «شراره»

شكوه شقايق نقد و بررسي شعر هاي دفاع مقدس

  • نویسنده : ترابي ضياء الدين
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 344صفحه
  • شابک 7-45-8536-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست