مدیر مسئول
علي اكبر شفيعي راد
آدرس
قم - خيابان صفاييه - كوچه آمار - پلاك 8 - طبقه سوم
فهرست
بخش اول(مهارت خواندن)
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش دوم(مفاهيم كلمات با استفاد از متن )
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش سوم(معني كلمه با استفاده از قرائن(1))
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش چهارم(معني كلمه با استفاده از قرائن(2) )
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش پنجم(درك معاني كلمات از طريق اجزاء‌شان)
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش ششم(استفاده از لغت‌نامه)
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش هفتم(درك جملات مشكل(1))
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش هشتم(درك جملات مشكل(2))
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش نهم(پيام پاراگراف)
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي
بخش دهم
1-1 واژگان
الف. كاربرد واژگان در جمله
ب. تمرين واژگان
1-2- اصطلاحات
3-2. پرسش‌هاي انگليسي

راهنماي يادگيري زبان انگليسي عمومي همراه با تست هاي تشريحي «ويراست جديد»

  • نویسنده : عليمحمدي محمود
  • مترجم رضوي حسين
  • سال چاپ : 1385
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه ظهور
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 320صفحه
  • شابک 1-28-8173-964
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست