مدیر مسئول
محمد تقي احمدي آشتياني
آدرس
قم ـ‌خيابان امام ـ كوچه 45 ـ پلاك 37
خلاصه کتاب
مؤلف محترم مي نويسند : تاريخ پر افتخار ميهن عزيز ما بيانگر اين حقيقت است كه منطقه ي آشتيان و گرگان نه تنها زادگاه مستوفيان و منشيان زبردست و كاردان ؛ بلكه مولد ارباب معرفت و فضل و ادب بوده است. « رجال و مشاهير آشتيان» عنوان مجموعه اي است كه در هشت بخش به معرفي برخي خاندانهاي معروف آشتيان و گرگان به نام هاي خاندان آشتياني ، دانش ، اعتصامي ، ستوفيان و نخعي ، هم چنين رجال و مشاهير و كاتبان اين ديار پرداخته است. در پايان نيز اسناد ، تصاوير و نمونه اي از آثار برخي خوشنويسان ارائه شده است.
فهرست

پيش‌گفتار
مقدمه
1. بخش اول: خاندان آشتياني
2. بخش دوم: خاندان دانش
3. بخش سوم: خاندان اعتصامي
بخش چهارم: خاندان آقا محسن (مستوفيان)
بخش پنجم: خاندان نخعي(شاهنده)
بخش ششم: رجال و مشاهير
بخش هفتم: كاتبان
بخش هشتم: اسناد، تصاوير، نمونه آثار برخي از خوشنويسان
فهرست اعلام
فهرست اماكن
منابع و مآخذ

رجال و مشاهير آشتيان

  • نویسنده : حضرتي صادق
  • سال چاپ : 1382
  • قطع کتاب : وزیری
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 396صفحه
  • شابک X-08-7753-964
  • زبان کتاب : فارسی
  • موضوع کتاب دانشمندان و مشاهیر
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست