مدیر مسئول
محمد تقي احمدي آشتياني
آدرس
قم ـ‌خيابان امام ـ كوچه 45 ـ پلاك 37
خلاصه کتاب
اشخاص آزاد انديش ، براي دين و آيين و مذهب حد و مرز نمي شناسند و با مطالعه ي تاريخ ، افراد كامل را به عنوان الگوي خود بر مي گزينند، گرچه هم كيش و آيين نباشند. از جمله ي اين افراد كامل، اميرمؤمنان علي بن ابيطالب (عليه السلام) است كه هر انسان منصف و آزاد انديش، با هر دين و آييني با مطالعه ي سيره و روش ايشان، دلباخته اش شده و محبت او را در دل مي گيرد. « اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) از نگاه ديگران» عنوان نوشتاري است كه كوشيده تا به برخي از جهات و صفات بارز حضرت كه در نوشتار عامه (اهل سنت) و برخي مسيحيان به آنها اشاره شده ، بپردازد.
فهرست
پيش‌گفتار
بي‌توجهي غالب مسيحيان به بزرگان اسلام
توجه برخي از مسيحيان به اميرالمؤمنين علي عليه‌‌السلام
اميرالمؤمنين علي عليه السلام، مولود كعبه
الف) ديد‌گاه علماي عامّه
ب) ديدگاه مسيحيان
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و سقت در ايمان
الف) ديد‌گاه عامّه
ب) ديد‌گاه مسيحيان
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و فداكاري در ره اسلام
الف) ديد‌گاه عامّه
ب) ديد‌گاه مسيحيان
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و و توحيد و عرفان
الف) ديد‌گاه اهل عامّة
ب) ديدگاه مسيحيان
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و زهد در دنيا
الف) ديد‌گاه اهل عامّة
ب) ديد‌گاه مسيحيان
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و الگوي برتر
اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام و شهادت

امير المؤمنين علي (عليه السلام) از نگاه ديگران (اهل عامه و مسيحيان)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست