مدیر مسئول
محمد تقي احمدي آشتياني
آدرس
قم ـ‌خيابان امام ـ كوچه 45 ـ پلاك 37
خلاصه کتاب
كتاب « حقيقتي كه آن را همه مي پذيرند» تأليف تاريخ شناس نامي « مقاتل بن عطيه است بر اساس مباحث « كنگره ي عالمان بغداد» به نگارش درآمده است. ملك شاه سلجوقي تمام عالمان شيعه و سني را به سرپرستي عالم بزرگ وزير نظام الملك در مجلس مباحثه گرد هم آورد تا در حقانيت مذهب شيعه و سني ، ادله ي خود را بيان كنند و معلوم شود كدام مذهب بر حق و كدام باطل مي باشد.

حقيقتي كه آن را همه مي پذيرند

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست