مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
انسان ناتوان كيست و مقصود از آفرينش او چيست؟ نمي تواند جايگاه بلند خود را در دستگاه عظيم آفرينش بازيابد و براي نيل به مقصد و مقصود والاي خود برنامه اي جامع منسجم مطمئن تدارك ببيند. اين آسماني از آن جهت كه پيام هدايتگر خداوند مهربان به آدميان و برگرفته از درياي بيكران علوم خداوندي است همواره به عنوان منبع اصيل، جامع و مطمئن در پاسخگويي به نيازهاي معرفتي و معيشتي انسان ها مورد توجه انديشمندان جهان قرار گرفته است. بي گمان راهيابي دقيق به ژرفاي ماهيت رازناك انسان و دستيابي به اصول برنامه و بايد ها و نبايدهاي اطمينان بخش در اين حوزه جز از دريچه آموزه ها و هدايت هاي قرآن كريم و اسلام عزيز ميسور نمي باشد.

نقش دين در بهداشت روان ـ (دو جلدي) (مجموعه مقالات)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست