مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
اين كتاب خلاصه شده ترجمه آرامش در خانه اثر كارولين گراگليا است كه به عنوان فمنيسم آمريكا تا سال 2003 چاپ و منتشر شده است. كتاب فوق در راستاي تبيين نسخه پيچيده شده توسط فمينيسم غربي و چگونگي تهاجم آن به بنيان خانواده به عنوان ركن اصل جوامع انساني است. سست شدن بنيان خانواده با تضعيف نقش و جايگاه همسري و مادي زنان تهديدي جدي براي تمام جوامع است ...
فهرست
مقدمه چاپ دوّم
پيشگفتار
نابودي عفاف، ارمغان فمينيسم
فمينيسم و مذهب
پسران، قربانيان فيمنيسم
اثار اقتصادي فمينيسم بر زندگي زنان
تأثير روشنفكري غرب بر ازدواج و خانواده

فمينيسم در آمريكا تا سال 2003 ـ (جلد اول)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست