مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
اين كتاب نقد و بررسي كتاب آخرت و خدا هدف بعث انبياء مي باشد، در دو بخش نوشته شده است در بخش اول تا مربوط به كتاب آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا مي باشد. اهداف بعثت انبيا و دين رابطه دين و دنيا رابطه دين و سياست آمده و در بخش دوم كتاب كه نقد كتاب فوق است به نقد برخي مطالب مطروحه آن اشاراتي گرديده و بخش وسم كه همان دولت يار است در آن ضرورت حكومت واحد جهاني مهدويت و فطرت، حتمي بودن تحقق دولت يار بررسي و تبيين گرديده است.

دولت يار (نقد و بررسي كتاب آخرت و خدا هدف بعثت انبياء)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست