مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
مطالب اين كتاب جستجوي در منابع شيعه و اهل سست است تا به يكي از شامل ظهور كه همان رجعت است كه شعله اي سوال بر انگيز و مورد اختلاف بين دو مذهب شيعه و سني است پاسخ داده شود. در اين كتاب اين مسئله از ديدگاه قرآن، روايات، عقل و كتاب مقدس نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

رجعت (بازگشت بزرگ درهنگام ظهور)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست