مدیر مسئول
عباس قاسميان
آدرس
قم - خيابان شهدا - كوچه 32 - پلاك 3 - كد پستي :3715647867
خلاصه کتاب
در اين كتاب به 34 پرسش در موضوع هاي ذيل پاسخ داده شده است ضرورت فرجام انديش تلقي انسان از فرجام شناسي عموميت معاد، مباني معادف حشر حيوانات، حشر جن، حقيقت مرگ، مرگ ارادي، رهايي از وحشت مرگ و ... از موضوعاتي هستند كه براي سوالات بدان ها پاسخ هايي مقتضي تبيين و نگاشته شده است.

پرسش ها و پاسخ ها ـ دفتر دوم ـ فرجام شناسي (ويراستار سوم با اضافات)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست